Se videoer fra stort kornmøte på Ås med innledere og debatt onsdag 3. februar.

2. nestleder i Bondelaget, Brita Skallerud var møteleder og stod for innledningen til møtet.

- I går var jeg på sikkerhetskonferansen til DSB og der holdt jeg et innlegg om bondens rolle når det gjelder samfunnssikkerhet. Det er interessant og postivit at beredskap, matsikkerhet og mattrygghet begynner å bli tema også i andre kretser enn landbruket, sa hun. 

På nettsidene til Akershus Bondelag kan du lese flere artikler fra møtet