Statssekretær i klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lund.  Til høyre er leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Regjeringen håper å samle partiene på Stortinget i et bredt forlik om forvaltningen av ulv i Norge. Departementet skal legge fram ei melding om ulv som omhandler bestandsmål for ulv, forvaltning av grenseflokker og avklaring på om ulvesona skal videreføres, avvikles eller justeres. Under et beiteseminar i Oslo onsdag sa statssekretær Lars Andreas Lunde (H) at de har hatt samtaler med samtlige partier på Stortinget om temaet.

- Det er en stor styrke for rovviltforliket at alle partiene på Stortinget står bak det, og det ønsker vi å få til også for forvaltningen av ulv. Vi opplever en vilje hos alle partiene til å få dette til, sa Lunde.

Ferdig før sommeren?

Statssekretæren sa at regjeringen vil legge fram meldinga for Stortinget så fort som mulig - helst før påske.

- På den måten håper vi å få til et vedtak før sommerferien, sa statssekretæren.