Tips og råd ved avlingssvikt

 • Tips en venn om denne siden

Tørkeskadd åker i Oppland

Vi har samlet noen gode råd til bønder som får lite korn- eller grasavling.

 • Meld fra til lokalt landbrukskontor så fort som mulig ved mistanke om avlingssvikt. Noter hva som er gjort og dokumenter driftsopplegget i planteproduksjon. Ta gjerne bilder av skadene.
 • Avklar med landbrukskontoret dersom du mener det er arealer man ikke kan høste/ hvor høstekostnadene overstiger verdien på avlinga.
 • Har du mistanke om lave fôrverdier i grovfôret, dokumenter dette med fôranalyser for å få dekke noe av kvalitetstapet. Det må foreligge to representative fôranalyser pr. 200 da pr for å få rett til erstatning.
 • Bruk Norsk Landbruksrådgiving. De har rådgivningstilbud innen planteproduksjon, økonomi og HMS
 • Kontakt eventuelt regnskapsfører for å få økonomisk oversikt, og ved behov kontakt bank og leasingselskaper tidlig om likviditeten kan bli utfordra.
 • Forsikringen «Heldekning produksjon frilandskulturer» dekker halve egenandelen. Dvs. egenandelen er på 30 % av normal avling, og denne forsikringen reduserer egenandelen til det halve. Man kommer først i inngrep med denne ordningen når man har krav på offentlig erstatning. Statens erstatningssatser legges til grunn. Kontakt eventuelt ditt forsikringsselskap om du er usikker på hvilke forsikringsordninger du har på ditt bruk.
 • Fristen for å søke om avlingsskadeerstatning er 31. oktober. Skade må være meldt tidligere og dokumentasjon må vedlegges.
 • Husdyrprodusenter må vurdere å justere fôrplaner og eventuelt bruke fôringsrådgiver.
 • Kornprodusenter må passe på å ikke spre floghavre.

 

Salg av grovfôr og bruk av halm som fôr

 • Det er stor etterspørsel etter fôr i år. Kontakt andre fôrprodusenter og kornprodusenter for alternativt fôr eller halm. Tenk på halmen eller «avfallet» fra grøntsektoren som en ressurs.
 • Gjør konkrete avtaler, helst skriftlig, med avtalte priser, mengder og kvalitet. Avklar hvem som fjerner halm/annet fôr.
 • Vurder om det kan være aktuelt å gjøre kollektive avtaler og frakte ei presse til kornområdene for å øke kapasiteten og berge halmen.
 • Er det aktuelt med ammoniakkbehandling på Østlandet se: http://www.ammoniakkbehandling.no/

 

 

 

 

Relaterte artikler

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

Ta vare på halmen!

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes oppfordrer alle kornbønder i Trøndelag til å vare på halmen sin i år. Det ligger an til normalavling for korn de fleste stedene i fylket noe som kan gi et potensiale på over 400 tusen rundballer med halm.

beite illustrasjonsbilde

Dugnad i fôrkrisa. Har du noko å tilby?

- Eg oppfordrar spesielt dei som har eit areal til slått eller beite å melde seg. Arealet har kanskje ikkje blitt brukt dei siste åra fordi det var for vått, men i år er det truleg mogeleg å hauste, seier leiar i Hordaland Bondelag, Kjetil Mehl. Registrer inn på www.forformidling.no.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere