- Landbrukets mål for møtene med regjeringa er å gi best mulig hjelp til de bøndene som er hardest økonomisk ramma av tørken, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Det første møtet om innholdet i en ekstraordinær krisepakke ble gjennomført mandag for ei uke siden, og da bad landbruket om styrking av avlingsskadeordninga for både korn, gras og grønt.  

- Vi jobber fortsatt for å få tilført midler til de eksisterende erstatningsordningene, slik at vi kan gi de bøndene som er ramma økonomisk trygghet til å ta de riktige beslutningene om videre drift, sier Lars Petter Bartnes.

Klare forventninger til regjeringa

Landbruket har en ambisjon om å ha avklart innholdet i en krisepakke i løpet av august måned, og lederen i Norges Bondelag har ei klar forventning om at regjeringa vil stille opp.

- Den enkelte bonden og ei samla næring har gjort alt for å berge mest mulig fôr og har stilt opp for hverandre på en imponerende måte. Alt er prøvd før vi ber regjeringa om hjelp, men det er helt nødvendig med en krisepakke. Både av hensyn til enkeltmennesker som er ramma og av hensyn til norsk matproduksjon i årene som kommer, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

De detaljerte tiltakene

Dette er de detaljerte tiltakene landbruket har bedt regjeringa om å finansiere gjennom en krisepakke:

  • Frakttilskudd ved innkjøp av erstatningsfôr av gras og halm
  • Økt sats for erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr
  • Individuell vurdering av normalavlingsnivå ved avlingsskade på gras
  • Erstatning for avlingsskade på innmarksbeite
  • Utvidelse av øvre tak for utbetaling av avlingsskadeerstatning
  • Oppsplitting av vekstgruppe «grønnsaker»
  • Redusert egenandel for grønnsaker, frukt, bær og potet
  • Økte erstatningssatser for korn
  • Utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter