Beslutningen innebærer at foretak kan levere del 2 av søknad om produksjon- og avløsertilskudd i opptil 14 dager etter søknadsfristen, altså fram til og med 29. oktober. Samtidig åpnes det for at foretak som ikke søkte innen 15. mars nå kan levere del 1 av søknaden innen 29. oktober.

Flere søkere har i år, av ulike årsaker, ikke sendt søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15. mars. Det ekstraordinære husdyrtilskuddet som ble avtalt i forbindelse med tørkeforhandlingene med jordbruket tar utgangspunkt i søkerdata fra mars 2018. Dette innebærer at enkelte bønder, i tillegg til å gå glipp av de ordinære produksjonstilskuddene som har frist 15. mars, heller ikke vil få tilskudd som er forhandlet frem som følge av tørken.

– Jeg har forståelse for at bønder kan synes at systemet er rigid, og at det er vanskelig å gå glipp av tilskudd fordi man ikke har søkt i tide. Denne sommeren har vært svært krevende for mange bønder og jeg har allerede varslet Stortinget om at jeg vil vurdere endringer i praktiseringen av søknadsfristene for produksjonstilskudd. Tørkesituasjonen og innretningen av avtalen med jordbruket har aktualisert behovet for endringer på dette området sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Departementet har besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjons-tilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019.

Inntil eventuelle endringer i regelverket er fastsatt har departementet bedt Landbruks­direktoratet om å praktisere søknadsfristene i 2018 mer fleksibelt, slik det også ble gjort i 2017.