Dette er krisepakken:
- Krisepakken er på 525 millioner kroner
- Det vil bli gitt ekstrautbetaling av husdyrtilskudd og økt sats på erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr.
- Det vil bli gitt ekstrautbetaling av arealtilskudd på grønnsaker.
- Taket på erstatningsutbetalinger blir heva for husdyr, korn og grønt. Maksimal utbetaling blir på 1,5 millioner kroner per vekstgruppe.
- Regjeringa har forsikra at de vil legge til rette for raske erstatningsutbetalinger
- Fristen for å gjennomføre investeringsprosjekter kan utsettes ved søknad.

Arbeidet med krisepakken kom i stand etter initiativ fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i slutten av juli, og ble avslutta i dag.

- Vi har jobba hardt for å få på plass midler til en krisepakke etter den ekstraordinære sommeren. Jeg er glad regjeringa bidrar til å hjelpe de bøndene som er hardest ramma av tørken. Samtidig skulle jeg ønske at flere kunne få dekka ekstraordinære tap, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Bøndene som får hjelp gjennom krisepakken er de som sitter igjen med de største tapene etter at de har fått avlingsskadeerstatning.

Raske utbetalinger viktig

Landbrukets organisasjoner hadde som mål å få på plass en krisepakke innen utgangen av august, med mål om rask utbetaling av erstatning.

- Det har vært viktig å sikre rask utbetaling av krisepakken, og jeg er fornøyd med at vi har blitt enig med regjeringa om dette. Det er nå mange bønder tar beslutninger om videre drift, og det er lettere å komme i gang igjen med raske erstatningsutbetalinger. Det er også viktig for å sikre norsk matproduksjon i årene som kommer, sier Lars Petter Bartnes. 

Krisepakken som landbruksorganisasjonene og regjeringa har blitt enige om i dag, er på 525 millioner kroner.

Viktig dugnadsinnsats minska krisen

Bondelagslederen berømmer bønder og landbruksorganisasjonene for den innsatsen de har lagt ned i løpet av sommeren, for å minske omfanget av tørkekrisen.

- Måten næringa har stilt opp for hverandre på, har vært viktig for å berge mest mulig fôr. Det har gjort at krisen er mindre enn den kunne ha vært, sier Bartnes.

Takker for støtten

- Jeg vil også takke forbrukerne for støtten gjennom sommeren. Vi som næring opplever at mange har stått sammen med oss i denne krisen. Å be regjeringa om hjelp er ei nødløsning, og vi ville ikke gjort det om dette ikke hadde vært en svært spesiell og krevende situasjon som rammer mange, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.