Er du husdyrprodusent og ønsker beregning av de økonomiske effektene av krisepakken for ditt bruk? Det kan du få ved å fylle inn inntil 9 tall i regnearket under. 

Grunnen til at vi ikke har lagd et tilsvarende regneark for korn- og grøntprodusenter er at det er langt mer komplisert. Det kreves tall fra de seks siste årene for å regne ut erstatningsutbetalingene. 

De som har planteproduksjon for salg, henvises til søknad om avlingsskadeerstatning vi Altinn Klikk på fanen «Søk landbrukserstatning». Der ligger det forhåndsutfylte tall fra de siste seks årene. 

Regneark for utregning av erstatningsutbetalinger.