I følge Landbruksdirektoratets prognoser forventer de inntil 12 000 søknader om avlingsskadeerstatning etter årets tørkesommer, så langt har de mottatt 3693.  Direktoratet oppfordrer bønder til å søke så snart nødvendig dokumentasjon foreligger.

Det er flere grunner til å søke i god tid. Hvis du har spørsmål om utfylling eller du får feilmelding når du fyller ut den elektroniske søknaden, vil kommunen ha begrenset kapasitet til å hjelpe dersom alle henvendelser kommer de siste dagene før fristen. Kommunen og fylkesmannen har allerede startet saksbehandlingen, og søker du tidlig, kommer du lengre fram i køen! Søker du i god tid, er det også mindre fare for at søknadssystemet er tregt på grunn av det store antallet søknader.

Søknadsfristen er 31. oktober, og fristen er absolutt. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søk elektronisk

Landbruksdirektoratet oppfordrer alle til å søke elektronisk. Det elektroniske søknadsskjemaet er delvis utfylt på forhånd med nødvendige data, bl.a. fra søknad om produksjonstilskudd. Søker du på papir, må du legge inn alle opplysningene selv. Elektronisk søknad vil også bidra til å redusere saksbehandlingstiden. Du finner link til elektronisk søknad på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet, hvor du logger deg inn via Altinn. Gå til elektronisk søknad.

Formålet med erstatningsordningen er å redusere økonomiske tap som oppstår som følge av klimatiske forhold. Ordningen skal være en hjelp gjennom en vanskelig økonomisk periode, og er ikke en inntektsgaranti.