Landbruksdirektoratet har oppdatert sine prognoser, og venter over 12 000 søknader og høye erstatningsbeløp. I et gjennomsnittsår kommer det inn rundt 700 søknader om avlingsskadeerstatning.

- Jeg er ikke overrasket over at prognosene for avlingsskadeerstatning stiger. Kornavlingene ble lavere enn ventet i august, og tap i andre sektorer er også oppdatert. Tallene viser at dette har vært og er en alvorlig situasjon, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Bærer mye av tapet selv

1,3 milliarder kroner er en høy sum, men det totale tapet for bøndene er vesentlig høyere. Fylkesmannen i Vestfold anslår at det totale tapet i landbruket vil være 5 – 6 milliarder kroner. Differansen mellom de to summene skyldes blant annet egenandel på 30 prosent på avlingsskadeerstatning, og at på langt nær alt tap dekkes av erstatningsordningen eller krisepakka. De aller fleste bønder i tørkeområdene har også hatt ekstrakostnader i sommer for å berge avlingene, til for eksempel ekstra vanning, transport og kjøp av fôr.

- Tørken vil også ha konsekvenser framover, for blant annet fôrsituasjonen og for enkeltbønders økonomi, sier Lars Petter Bartnes.

I dag er fylkeslederne i Bondelaget og ledere i samarbeidsorganisasjonene samlet til Bondelagets årlige lederkonferanse. Ettervirkningene etter den tørreste sommeren på mer enn hundre år er høyt på dagsorden.

- Ingen er i tvil om at tørken førte til en reell krise i landbruket. Landbrukets organisasjoner har samarbeidet og håndtert krisa på en god måte, slik at konsekvensene ble mindre enn de kunne blitt. Nå må vi komme oss gjennom vinteren og vårknipa sammen, sier Lars Petter Bartnes.