Nyheter fra Akershus Bondelag

Kornutvalgets innspill løftes inn til regjeringa

Felles korn- og miljøutvalg i Østfold og Akershus Bondelag spilte i vinter inn forslag om å jevne ut inntektsvariasjoner mellom år i gårdsregnskapet. Nå løftes forslag inn til årets statsbudsjett i innspillet fra Norges Bondelag. – Vi er svært glade for at vi blir hørt og lytta til, sier Torbjørg Kylland som er leder i korn- og miljøutvalget til Østfold og Akershus Bondelag.

Sats på framtidas husdyrprodusenter på Hvam!

Det er tidligere vedtatt å bygge grisehus og bygge om kufjøset på Hvam videregående skole. Nå har Fylkesrådet i Akershus innstilt på å utsette byggeprosjektet, på grunn av høye kostnader. Finn en løsning, sier Jens Kogstad, leder i Akershus Bondelag.

Stort engasjement foran jordbruksforhandlingene

I Akershus Bondelag har vi gjennomført 3 regionmøter med 90 tillitsvalgte fra lokallaga og fylkesstyret. Fylkesleder og nestleder i fylkeslaget bidratt med en gjennomgang av viktige temaer foran årets jordbruksforhandlinger.

Startskudd for årets jordbruksforhandlinger!

Nå går startskuddet for innspill til årets jordbruksforhandlinger. Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme med innspill til sitt lokallag.

Årsmøte i Akershus Bondelag 2024

Årsmøte i Akershus Bondelag 2024 avholdes 14. mars på Vitenparken i Ås.

Fagtur kornøkonomi - Kielferga

NLR Øst og Kornprogrammet i Viken tilbyr nå fagtur kornøkonomi, som tilsvarer kurset kornskolen økonomi på Kiel-ferga.

Beitemøte om årets sesong

50 beitebrukere var samlet på Egerom da årets beitesesong ble oppsummert i regi av Akershus og Innlandet Bondelag.

Sjekk arealreservene i din kommune!

Akershus Bondelag har laget et kart som viser jordbruksområder i fylket som er omdisponert til andre formål, men ennå ikke nedbygd. Hensikten med kartet er å få bedre oversikt over slike arealreserver, slik at vi kan arbeide for tilbakeføring av spesifikke jordbruksområder.

Bondekunst – med plogen i jorda

Fra Bondekunst til LANDART, men alltid med beina på jorda.

Har du opplevd skade på eiendom som følge av flom eller skred?

Hvilke ordninger finnes for deg som har opplevd å få skade på eiendommen etter sommerens vær?

Regjeringen velger matjord over møbler på Delijordet i Vestby

Torsdag 19. oktober vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet et midlertidig bygge- og deleforbud på det såkalte «IKEA-jordet» i Vestby kommune.

Bondelaget er i gang med årets skattekurs

Avdeling for regnskap og juridisk service er i gang med de årlige skattekursene for samarbeidende regnskapskontor. I år kommer de blant annet innom skogbeskatning og skattlegging av erstatningsutbetalinger.

Årsmøter i lokallagene 2023

I løpet av de neste ukene avholder Akershus Bondelags lokallag sine årsmøter. En viktig arena for å drøfte landbrukspolitikk og medlemsaktiviteter.

Kornskolen 2023-2024

I vinter vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte.

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Utmarkskurs for voksne!

Utmarksforvaltningen AS vil arrangere utmarkskurs for voksne. I løpet av kurset får du dybdekunnksap om natur og utmark, samt hvordan skape opplevelser og næring basert på utmarka på din egen eiendom.

Møte for beitebrukere om årets sesong 14. november

Sammen med Innlandet Bondelag inviterer vi til møte og erfaringsutveksling for beitebrukere i Akershus på Egerom Vallsetvegen 297, 2330 Vallset 14. november kl. 19.

Klimakveld med innlogging i klimakalkulator

Bli kjent med klimatiltak du kan gjøre på gården og klimakalkulatoren. Ut fra denne kan du som bonde kartlegge muligheter for reduksjon av klimagassutslipp og karbonbinding på gården din.

Møteplass for bonden etter innhøstinga

De siste månedene med tørke, uvær og flom har skapt store utfordringer gjennom vekstsesongen. Det har vært en sesong veldig mange kommer til å huske.

Velkommen til landbrukshelga i Hurdal 18.-19. november!

Akershus Bondelag ønsker velkommen til landbrukshelg på Hurdalsjøen hotell. Målet er at dette blir ei faglig og sosial helg sammen med landbruksinteressert fra hele Akershus.

Eierskiftekurs i Akershus på Landbrukshelga 2023

Akershus Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Landbrukshelga 2023. Kurset er både for de som er usikre på om noen i familien skal overta, eller de som allerede vet hvem som er aktuelle til å overta.

Nettverk for nye i næringa

Vi arrangerer 6 samlinger i perioden oktober til mars for nye i landbruksnæringa eller de som står på trappene til å ta over en gård. Målet er å gi faglig og sosialt påfyll.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Utsatt frist for overflatespredning av husdyrgjødsel

Som følge av at flommen og uværet på Østlandet har gjort stor skade og også blokkert for innhøsting og gjødsling, har Landbruks- og matdepartementet derfor innført midlertidige regler som åpner for overflatespredning av gjødsel fram til 01. oktober.

Digitalt møte om miljøkrav

Tirsdag 29. august inviterte Kornprogrammet i Viken til møte om miljøkravene i Oslo og Viken.

Planer for reetablering av skredgropa i Gjerdrum

Gjerdrum Bondelag har sendt inn høringsinnspill til detaljreguleringsplan for reetableringen av skredområdet i Gjerdrum

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Reisebrev fra Kornprogrammets fagtur!

Kornprogrammet i Viken inviterte til fagtur til Brunnby Lantbrukardagar i Västerås 5.-.7. juli 2023. Hovedmålet var Brunnby lantbrukardagar, men det var lagt inn gårdsbesøk på vei til og fra. Det å besøke noen og få høre om deres drift, ga spennende faglige diskusjoner og ikke minst inspirasjon.

SE OPPTAK - Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterte til kort teamsmøte for bønder om temaet. Her kan du se det i opptak og laste ned presentasjonene.

Stinn brakke på tørkemøter i Østfold og Akershus

Mens det duskregnet på asfalten utenfor Felleskjøpet Kløfta fikk om lag 150 bønder høre fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om midlertidige endringer i regelverk knytta til tørken.

Bondelaget inviterer til tørkemøter

Tørka på Østlandet gir store utfordringer, og i den forbindelse inviterer Akershus og Østfold Bondelag til informasjonsmøter.

Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterer til kort teamsmøte for bønder om temaet fredag 30. juni. kl. 09.00 – 10.30.

Vestby kommune - lite korn på lager

Vestby kommune innstiller igjen på å bygge ned Delijordet i Vestby. –Vi må dyrke mat, vi trenger korn og ikke møbler på lager på arealene i Vestby, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag. - Dette er å gå baklengs inn i framtida, legger hun til.

- Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Jordbruksavtalen bidrar til inntektsvekst og en redusering av inntektsgapet, sier Jens Thori Kogstad, fylkesleder i Akershus Bondelag.

-Vi forventa mer av denne regjeringa

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret har en langt lavere inntektsvekst enn jordbrukets krav.

En politisk vinter og vår i Akershus før jordbruksoppgjøret

Det politiske arbeidet hviler aldri og denne vinteren og våren har Akershus Bondelag tatt med politikere på gårdsbesøk mens vi proklamerte viktigheten av inntektsopptrapping, velferdsordninger og vannmiljøtiltak.

Kogstad og Kylland gjenvalgt som leder og nestleder

Jens Thori Kogstad fra Gjerdrum er gjenvalgt som leder i Akershus Bondelag. Torbjørg Kylland fra Kråkstad er gjenvalgt som nestleder. Begge ble valgt på årsmøtet i Akershus Bondelag på Losby gods i Lørenskog i dag.

Årets lokallag i Akershus Bondelag

Årets lokallag i Akershus Bondelag er Sørum Bondelag. De kan vise til jevn aktivitet gjennom mange år, sa Helge O. Aas da han delte ut prisen til leder Gulbrand Romsaas.

Årets vervevinner i Akershus Bondelag!

Årets vervevinner har en økning i medlemstallet på 21 nye medlemmer.

Stå-på prisen går til Maren Holthe og Else Villadsen for Karbon Agro

Stå-på prisen går i år til Maren Holthe og Else Villadsen for sitt engasjement for marken og jorda i pilotprosjektet Karbon Agro

Fjern tvilen! Økt inntekt er jobb nummer 1

La det ikke være tvil, økt inntekt er jobb nummer 1 åpner Jens Thori Kogstad sitt innlegg med på årsmøtet i Akershus Bondelag. I dag er 80 representanter og gjester samla på Losby Gods.

Jordbruksoppgjøret 2023

Akershus Bondelag forventer fokus på inntekt og melk i år.

Kornprogrammet i Viken inviterer til fagtur

I år går turen til Brunnby Lantbrukardagar i Västerås i Sverige 5.-7. juli.

Korn og beredskap i urolige tider

Beredskap, sjølforsyning og matproduksjon var tema for Stormøte Korn som gikk av stabelen i går kveld. Om lag 250 besøkende var samla i Askim Kulturhus.

Årsmøtet 2023 - sakspapirer

Akershus Bondelag har årsmøte 15. mars. Her finner du sakspapirer og program.

Proteinskolen 2023

Vi inviterer til kurs om proteinvekster - erter, åkerbønner (og litt om oljevekster).

Innstiller på gjenvalg av Jens Thori Kogstad som fylkesleder i Akershus Bondelag

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av Jens Thori Kogstad fra Gjerdrum som fylkesleder, og gjenvalg av Torbjørg Kylland som nestleder.

Årets stormøte korn 2. mars

Østfold og Akershus Bondelag inviterer til årets stormøte korn torsdag 2. mars kl. 18.30 i Askim Kulturhus. Årets tema er beredskap, og betydningen av norsk kornproduksjon i et beredskapsperspektiv. Sjekk programmet her ?

Seminarserie "Fra plog til rot"

Vi inviterer til seminarserien «Fra plog til rot». Gjennom 3 kvelder på Teams får du innføring i dyrkning av fangvekster, og omstilling til redusert eller ingen jordarbeiding.

Akershus Bondelags innspill til inntektsutvalget

Rapporten om inntektsmåling i jordbruket er et godt grunnlag for å kreve høyere inntekt i jordbruksnæringa mener Akershus Bondelag. Når et ekspertutvalg som er satt ned av landbruks- og matdepartementet er tydelig på at økonomien i landbruket er vedvarende lav og at bondens inntekt ikke er god nok til å dekke avkastning til både arbeid og kapital, er det en viktig erkjennelse mener fylkesleder i Akershus Bondelag, Jens Thori Kogstad.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere