– Skal vi fjerne tvilen i landbruket slik at bonden fortsetter som matprodusent, trenger vi et kraftigere inntektsløft, sier Jens Kogstad, fylkesleder i Akershus Bondelag.

Kogstad mener tilbudet fra Regjeringa var under forventningen.

Vi savner satsinga i Hurdalsplattformen

Tilbudet fra staten på 3,3 mrd. kr er under halvparten av kravet fra jordbruket på 6,9 mrd. kr.

-Vi forventer mer av denne regjeringa, etter hva de sjøl har sagt og lagt inn i Hurdalsplattformen. Det trengs en snu operasjon for å skape en nødvendig trygghet for å satse framover.

Årets oppgjør handler om en satsing på matberedskap. – Vi kan og vil produsere mat som er bærekraftig og framtidsretta i Norge, det forutsetter at det er lønnsomt for bonden, sier Kogstad. Vi lever i en tid med høy usikkerhet, hvor matberedskap og økt sjølforsyning blir stadig mer avgjørende. Det må gjenspeile seg i oppgjøret, sier fylkeslederen.

Da er det krevende at for kornbonden bygger forutsetningene om inntektsvekst på en stor reduksjon av kostnadene, samtidig som de reduserer kornprisene.

I år krevde også organisasjonen et løft i melkeproduksjonen og for de grovfôrbaserte produksjonene. Vi ser ikke igjen denne satsinga i tilbudet. Vi vil ha med oss alle melkeprodusentene i vårt område inn i framtida legger Kogstad til.

Stor avstand

Norges Bondelag krever en inntektsvekst på 171.300 kr. per årsverk, og av dette går 120.000 kr til å tette gapet mellom bonden og andre grupper. Det er en vesentlig avstand mellom kravet på 120.000 kr i tetting av inntektsgap, og tilbudet på 40.000 kr. Kogstad sier dette vil utgjøre en stor forskjell for bonden.

- Skal vi klare snuoperasjonen må vi sørge for at de som er i næringa blir med videre, og at unge tør å ta steget inn, sier Kogstad. Oppgjøret må bidra til at bondens inntekt faktisk kommer nærmere andre grupper i samfunnet.

Nå skal Norges Bondelag lese tilbudet nøye og vurdere grundig hvordan det slår ut for bøndene og norsk matproduksjon framover. På bakgrunn av gjennomgangen vil Norges Bondelag beslutte om det er grunnlag for å gå i forhandlinger med staten eller ikke.

 

Fakta :

  • Jordbrukets krav er på 6,9 mrd.kr., og statens tilbud er på 3,341 mrd.kr.
  • Akershus står for ca 20 prosent av landets kornproduksjon, men har kun 2 prosent av landets melkeproduksjon