God agronomi er godt klimaarbeid. Målet er at flest mulig skal ta Klimakalkulatoren i bruk slik at vi kan gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig og samtidig gjøre tiltak på din egen gård som er bra for klima og som kan spisse produksjonen din så du får et bedre resultat.

Vi arrangerer to kvelder;

11. oktober på Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam

17. oktober på Folkvang i Frogn Folkvangveien 15, 1449 Drøbak

Klimakvelden er gratis, men krever påmelding. Klikk her for å melde deg på!
Påmeldingsfristen er 9.oktober.

Program

18.30 Velkommen ved Akershus Bondelag

18.45 Hva er Klimasmart landbruk Viken, biogass i landbruket, jordhelse og karbonbinding v/Klimasmart Landbruk

19.05 Innlegg fra kommunal forvaltning om søknadsordninger til klimatiltak i landbruket

19.20 Klimakalkulatoren, intro ved norsk Landbruksrågiving Øst - hva skal til for å gjøre beregninger i klimakalkulatoren?

19.45 Pause - Pizza - Prat

20.10 Klimakalkulatorverksted ved NLR Øst (Husk BankID)

21.30 Møteslutt

 

Klimakvelden er støttet med midler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, og Klimasmart Landbruk Viken

 

 

Les om landbrukets klimakalkulator her.