Denne sommeren har gitt mange ekstra utfordringer og skader knyttet til vær og nedbør. Det er risikosport å skulle drive matproduksjon når vi opplever både tørke og ekstremnedbør i samme vekstsesong. Det er situasjonen for mange bønder i Sør-Norge nå, mens bønder i nord opplever at avlingene tørker bort flere steder.

– I slike situasjoner er det viktig at vi bønder hjelper hverandre, enten det er opprydding etter flom eller formidling av fôr, sier Simen Solbakken, assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.

Har du fått skader på privat eiendom som følge av mye nedbør og flom, kan du ha krav på naturskadeerstatning. Husk at det er viktig å dokumentere skadene fortløpende.

Det er særlig to krav som må være oppfylt før du kan søke om naturskadeerstatning:

  • Skadene må direkte skyldes en naturulykke som flom.
  • Du kan ikke søke naturskadeerstatning for ting som kan dekkes av vanlige forsikringer.

For å få erstatning er det viktig å avgrense skader og å dokumentere omfanget.

Det må sendes inn ny melding om mulig produksjonssvikt dersom det er ny skadeårsak. Det vil si at om du har sendt melding om produksjonssvikt grunnet tørke, men nå frykter svikt på grunn av flom, må du sende inn en ny melding. Les informasjonsbrev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken HER

Ifølge Landbruksdirektoratets anbefalinger er det viktig å iverksette tiltak for å begrense skader for eksempel ved å lede vekk flomvann fra bygninger og veier. I tillegg er det viktig å dokumentere skadeforløpet. Ta bilder underveis og noter forløpet.

Søknadsfristen er tre måneder etter at skaden oppsto.

Du kan lese mer om naturskadeordningen og hva som kreves på Landbruksdirektoratets nettsider.