Gjerdrum kommune har lagt ut en detaljreguleringsplan for reetableringen av skredområdet i Gjerdrum. Planen viser at kommunen vil tilbakeføre tilsvarende areal til jordbruk sammenlignet med før raset. Videre ønsker de å bygge ut store områder til en park (blågrønn struktur). Planene vil føre til et vesentlig lavere produksjonsnivå innen jordbruket i kommunen.

Årsaken til at produksjonsnivået blir lavere, er at den dyrka marken vil ha vesentlig dårligere kvalitet sammenlignet med før 2020.

Kommunen bør derfor benytte situasjonen til å omregulere større områder til utbygging av jordbruksarealer, for å kompensere for at matjorda nå får et lavere produksjonsnivå, sier Jens Thori Kogstad, som er fylkesleder i Akershus Bondelag.

I en tid der vi opplever stadig mer ekstremvær og raskere klimaendringer, politisk uro og usikkerhet er det stadig viktigere å skjerpe landets beredskap og selvforsyning.

Når vi allerede har en golfbane i nærheten og romeriksåsen ligger 300 meter unna den tiltenkte parken så er det ikke nødvendig med en stor park,  avslutter Jens.

Gjerdrum Bondelag har sendt inn høringsinnspill til detaljreguleringsplanen. Dette innspillet finner du på høyre side i artikklen.