LANDART Gjerdrum eventyret begynte i 2009. Da het det Bondekunst og var et samarbeid mellom Gjerdrum kommune og Gjerdrum Bondelag. Kunstverk ble pløyd av engasjerte bønder som ville vise frem jordbruket i bygda. I 2012 vokste prosjektet og kommunen engasjerte Kine Lillestrøm og Mari Meen Halsøy. De tok steget og utviklet Bondekunst til LANDART. Siden 2017 har det blitt arrangert hvert tredje år, og det er flere bønder som bidrar hvert år. I 2020 ble Nannestad kommune med i prosjektet. LANDART ledes nå av kunstnerne Mari Meen Halsøy og Liva Mork.

I prosjektet har man gått fra målehjul til GPS-koordinatorer man kjører etter. I år har Nannestad kommune bidratt med en oppmålingsingeniør som har stikket ut kunstverkene etter GPS-punkter. Alle bøndene som har bidratt har vist imponerende presisjon i pløying. Med 2 centimeters klaring til stikkene har bøndene pløyd frem både bokstaver og motiver som er til glede og undring for hele bygda, men også alle de som kommer flyvende inn fra oven.

I år har det vært en krevende sesong, med først tørke og så alt for mye regn i en kald sommer. Innhøstinga har vært vanskelig og det har også gitt utfordringer for kunstgjennomføringa, men prosjektlederne kan melde om bønder som ønsker å bidra og som endrer og tilpasser slik at man kan få gjennomført kunstverkene.

Marius Moen Nordby har pløyd ett av kunstverkene. Som brannmann og bonde har han opplevd både uår og beredskap. Marius bidro i skredgropa, som har vært og er et stort sår i bygdas hjerte. Og som bonde har han opplevd et uår som ikke ligner så mye annet. Verket er pløyd med en Kverneland 4-skjærs plog og en John Deere 6830 Premium.

Flere av den yngre garde stilt opp i år. Isak Dahle Hveem som kun er 18 år har trådd til og pløyd et av kunstverkene «Den lille bygda med det store hjertet» som kan sees best fra fly, men også på høyre side av Fv120 når du kommer kjørende fra Skedsmo mot Ask

Det ligger vis-a-vis raset som gikk i den lille bygda i romjula for snart 3 år siden.

Alle verkene bygger på samtaler med lokale bønder. Det er mange av bøndene i Gjerdrum og Nannestad som har bidratt, omtrent 4-5 hvert år, og det er alltid noen nye og noen gamle. Resten av lokalmiljøet og næringslivet bidrar inn i dette prosjektet med ressurser på ulike måter. Kunsten kan oppleves på mange ulike steder i kommunene. Naturen setter premissene for disse kunstverkene, og et av momentene med LANDART er nettopp det – kunstverkene forsvinner, naturens lover gjelder.

Følg LANDART Gjerdrum på Instagram