Hva er viktig for deg i årets forhandlinger og hvilke forventninger har du?
Hvordan kan vi bli bedre til å sette betydningen av matproduksjonen på dagsorden?
Les mer om hvordan Bondelaget jobber med innspillene, fra enkelt medlemmer og frem til jordbrukets krav.
 
Lokallaga har frist 12. februar til å komme med innspill til fylkeslaget. Alle innspill blir lest.
 
Målet er at alle lokallagene i Akershus skal arrangere møter hvor medlemmene kan bidra til innspillet som skal sendes til fylkeslaget.
 
Alle tillitsvalgte i lokallaga inviteres til regionmøter med faglig påfyll og diskusjon
Med oss på møtene i Fet og Hurum har vi Kjetil Randem og Eli Reistad i Felleskjøpet Agri og til Eidsvoll kommer Ole Nikolai Skulberg i Nortura SA