Formålet med forbudet er å gi departementet tid til å vurdere ulike handlingsalternativer fremover, som i tilstrekkelig grad ivaretar jordvernhensynet.

Dette forbudet er et viktig signal fra overordnede myndigheter om at matjorda må bevares, og en påminnelse om et skjerpet jordvern, sier fylkesstyreleder i Akershus Bondelag Jens Thori Kogstad.

 

Kampen for å hindre nedbyggingen av Delijordet har pågått siden 2011, og dette har blitt en viktig symbolsak for jordvernet. På det aktuelle jordet ligger noe av landets beste matjord. I en tid med stadig økende klimaendringer og en usikker geopolitisk situasjon i verden, er det kritisk å ivareta den matjorda vi har. Vedtaket om et midlertidig bygge- og deleforbud er derfor et steg i riktig retning for å signalisere et styrket jordvern i henhold til en bærekraftig arealforvaltning i landet.

Videre er det viktig at andre kommuner ser til departementets vedtak som et eksempel her, og at både stat og kommuner fortsetter å prioritere mat over møbler og andre ikke-samfunnskritiske formål, avslutter Kogstad.