Akershus Bondelag mener at politikerne må finne løsninger slik at vi får et moderne grisehus på Hvam videregående skole, og det så snart som mulig.
– Landets største naturbruksskole må ha et godt utdanningstilbud innen husdyrfag. Vi trenger flinke og framoverlente agronomer i framtida. Hvam Videregående skole trenger et nytt og moderne grisehus for å kunne fortsette som avlsbesetning og bidra til at Norge er ledende innen svineavl, sier Jens Kogstad, fylkesleder i Akershus Bondelag

Kostnader vi ikke kan forholde oss til
I 2019 fatta Akershus Fylkeskommune vedtak om å bygge nytt grisehus og rehabilitere kufjøset på Hvam Videregående skolen. Viken fylkeskommune vedtok i 2021 at prosjektet skulle prioriteres i perioden 2021- 2025 innenfor en samlet ramme på 88,7 millioner kroner.
Når byggeplanene nå står i fare er det fordi leverandørene har kommet med tilbud langt over den vedtatte ramma. Et nytt grisehus er estimert til å koste 194 millioner kroner og ombygging av kufjøset 74 millioner kroner.
– Det opereres med kostnader her som jeg ikke kan forholde meg til. Fylkespolitikerne må gjennomgå kravspesifikasjonen til nytt grisehus med sikte på å kutte kostnader.
Jeg forventer at også politikerne våre ser behovet for en framtidsretta utdanning, sier Jens Kogstad.
Det som trengs nå er at vedtatte planer blir realisert. I Akershus Bondelag er vi bekymra for at innstillinga fra fylkesrådet skal kreve nok en utredning og gjennomgang.

Hvam vgs er ledende på avl
Det er snart 14 år siden man konkluderte med at det var investeringsbehov i grisehuset på Hvam. Det er avgjørende at man har et driftseffektivt grisehus i tråd med dagens standarder til husdyrproduksjon, dyrevelferd og undervisning. Akershus Bondelag vil advare mot å kutte ned på driftsomfanget i svineproduksjon på skolen. Færre dyr og mindre produksjon vil gi dårligere driftsresultat på sikt.

Hvam Videregående har i over 40 år vært avlsbesetning for Norsk landsvin. Det er lite ekstra kostnader knytta til å være avlsbesetning, men det er en unik mulighet til å delta i og undervise om avl. Norsk svineavl er en eksportvare. Gjennom avlsselskapet Norsvin eksporteres norske grisegener verden rundt. Landsvin har dessuten et godt lynne og egner seg godt til undervisning. Det vil også være en fordel for naturbruksskolen å videreføre kombinert svinebesetning. Da får elevene delta i alt fra fødsler til framfôring av slaktegris.
Et moment, som har høy aktualitet nå og i framtida, er at svinehold på skolen gir en unik mulighet til å sørge for at framtidas norske svinebønder er best på dyrehelse og dyrevelferd. Det er svært viktig at vi unngår uakseptabelt dyrehold, slik det er blitt avdekka i de siste åra.
– Akershus fylkeskommune har en mulighet til å sette seg i førersetet for å sette en ny standard for god dyrevelferd og holdninger hos framtidas svineprodusenter, understreker Kogstad.