Vi legger bak oss en sommer med store tap av sau og lam til rovdyr i Akershus. Det har vært mye tap både innafor og utafor sona denne sesongen. Så sammen med Innlandet Bondelag inviterer vi beitebrukere til et møte om årets beitesesong. Her blir det litt faglig, enkel servering og mye sosialt.