For en demokratisk organisasjon som Norges Bondelag, er det denne måneden grunnlaget legges for lokal aktivitet og valg av tillitsvalgte i ditt lokallag.

Hva er viktig for deg? Fra årsmøte i Feiring Landbrukslag, med lesing fra kassaboka med regnskap tilbake til 1921.

Møt opp på årsmøte i ditt lokallag, engasjer deg i organisasjonen. Slik kan du nå fram med dine tanker og meninger om arbeidet i organisasjonen, om hverdagsbondelaget og til arbeidet som strategisk næringsorganisasjon.

Hva er viktig for deg som medlem? Hva bør ditt lokallag ta tak i nå? Er det sosiale aktiviteter medlemmene ønsker seg? Årsmøtet er arenaen for å gi innspill til arbeidet kommende år, og det er arenaen for å velge tillitsvalgte for ditt lokallag.

Fylkeslaget besøker alle lokallag

Fylkesstyret ønsker at alle lokallag skal få besøk av en representant for fylkeslaget. Dette for å se og høre hva som rører seg lokalt, få innspill til saker fra lokallaget, og for å komme med siste nytt fra Norges Bondelag og Akershus Bondelag til lokallagene.

Oversikt over årsmøtene

Her er oversikten over alle lokallagsårsmøtene. 

Vel møtt på årsmøter ?

Lag Dato Sted Fra styret
Blaker Bondelag 12. okt Bestefarhuset i Blaker Terje
Enebakk Landbrukslag 19. okt Bøndernes hus i Enebakk Helge
Sørum Bondelag 20. okt Eight Amcars Club i Knatten Terje
Lunner og Jevnaker Bondelag 24. okt Bøndernes hus Jevnaker Jens
Ullensaker Bondelag 24. okt Oppistua Onsrud Marthe
Nesodden Landbrukslag 25. okt Jaer Skole Torbjørg
Lørenskog Landbruksforening 25. okt Bøndernes hus, Løkenåsveien 41 Elin Marie
Skedsmo Bondelag 25. okt Mortens Kro Marthe
Frogner Bondelag 25. okt Frogner Grendehus Terje
Aker og Oslo Bondelag 26. okt Bygdetunet på Kirkeby i Maridalen Elin Marie
Frogn Bondelag 26. okt Folkvang Samfunnshus Torbjørg
Eidsvoll Landbruksforening 26. okt   Jens
Nittedal og Hakadal Bondelag 26. okt   Jens Ola
Asker og Bærum Bondelag 26. okt   Kari Anne
Nes Landbrukslag 26. okt Herberg Lille Terje
Kråkstad/Ski Bondelag 26. okt Kråkstad Samfunnshus Torbjørg
Gjerdrum Bondelag 26. okt Smestad Anja
Hurdal Landbrukslag 28. okt   Jens
Vestby Landbrukslag 31. okt Gardarheim Helge
Høland Bondelag 31. okt Idrettshallen på Hemnes Jens
Ås Landbrukslag 31. okt Kroer Samfunnshus Torbjørg
Feiring Landbrukslag 01. nov Villa Hasselbakken Marthe
Fet Jordbruksforening 03. nov   Terje
Nannestad Bondelag 1./3. nov    
Rælingen Landbrukslag 01. nov Menighetshuset bak kirka Kari Anne
Aurskog Bondelag begynnelsen av november   Kari Anne
Røyken Bondelag 15. november    
Hurum Bondelag 21. november