På Regionmøte i Fet og Hurum hadde vi med oss innledere fra Felleskjøpet Agri, og i Eidsvoll deltok Ole Skulberg fra Nortura. Et velfungerende marked for kjøtt, korn og melk er viktig for bøndene. Hovedtyngden av bøndenes inntekter kommer fra produktene vi selger. I jordbruksforhandlingene forhandles det som tilskudd og hvilken retning man ønsker for norsk jordbruk.

Mange opplever svikt i inntekta etter en krevende korn- og grovfôrsesong, sammen med en sterk kostnadsvekst de siste åra. Våre produsenter er utålmodige, det er avgjørende med en inntektsopptrapping som monner.

I tillegg ble det lagt vekt på følgende temaer på årets regionmøter:

WTO tilpasninger nødvendig i årets jordbruksforhandlinger

WTO- avtalen legger rammer for hvor mye og hvilke type støtte Norge kan til landbruket. Målprisene regnes som gul støtte og her har vi en begrensning i hvor mye støtte vi kan gi. For å ikke overskride WTO regelverket skal det foran årets jordbruksforhandlinger vurderes om man skal avvikle målprisen på korn og/ eller melk? Hvilke fordeler og ulemper vil det gi for produsentene?

Prisnedskriving av råvarer til kraftfôr

Kornet som omsettes skrives ned med et pristilskudd som utbetales til kornhandler. Det gir rimeligere råvarer inn til kraftfôr og matmelet. Prisnedskrivingstilskuddet i sin nåværende form ble etablert med nye markedsordning for korn i 2001. Hensikten var å unngå hjemmemaling av korn og legge til rette for likeverdig vilkår mellom husdyrprodusenter med egen kornproduksjon og for de i distriktene uten egen kornproduksjon.

I ulike landbruksforaer er det en pågående diskusjon om å fjerne eller redusere prisnedskrivingstilskuddet. Derfor oppfordrer vil til å diskutere- hva vil økt kraftfôrpris bety for økonomien i svin, kylling og egg? Hvordan skal en eventuelt lavere kornpris kompenseres? Vil de som produserer melk, storfekjøtt og lam bruke mer grovfôr om kraftfôret blir dyrere? Hva vil prisendringene på kjøtt og melk eventuelt bety for forbrukerne?

Markedet for kjøtt og egg

Det er en krevende markedssituasjon for storfekjøtt med høye reguleringslagre og prisen pr kg er redusert.

Langstidsprognosen til Nortura tilsier at totalsalget av rødt kjøtt i 2028 er 3 % lavere enn dagnes salg. Hva er det viktigste grepa for å tilpasse oss markedet? Det er mange valg som påvirker tilførselen av storfe. Ytelsen på melkeprodukt, norskandelen i fôret.

Pr nå er det rom for økt produksjon av egg. Dette skyldes først og fremst utbrudd av sjukdommer i besetninger i Sverige. Men kan vi få med oss industrien på i større grad å bruke norske egg, så kan det gi oss et større marked på egg også på sikt.

Når det kommer til svin er det også forventa et overskudd i 2024. Nortura understreker likevel at svineprodusentene har blitt flinke til å gjennomføre tiltak som bidrar til en bedre markedsbalanse.

Nye lokallag i Akershus Bondelag

For første gang har Akershus Bondelag hatt regionmøte i Hurum, på Sundbysand. Røyken og Hurum er nå en del av Akershus fylke etter oppsplitting av Viken.

I Eidsvoll deltok Lunner og Jevnaker. Jevnaker stilte opp i Hadelandsbusserull.

I alt har vi blitt ca 600 flere medlemmer i Akershus Bondelag etter justering av fylkesgrensene fra nyttår av. Velkommen med på laget!

12. februar er lokallagas frist for å komme med innspill til Akershus Bondelag. Kjør debatt!