– Målet med skattekursene er å gi våre samarbeidende regnskapsførere de nødvendige faglige oppdateringene innen regnskap, skatt og avgift. Jeg mener vi trygt kan si at Norges Bondelag har et meget sterkt fagmiljø på skatt og landbruk, sier Mari C. Gjølstad som er fagsjef for skatt i Norges Bondelag. Forelesere på Bondelagets Skattekurs, fra venstre Jan Bangen, Martin Johnsbråten, Pål Kristian Ormstad, Elise Midling-Hansen, Line Tronstad, Marta Melby, Mari Cecilie Gjølstad

På skattekurset i Akershus, som er det første i år, deltar alle foredragsholderne.

Til sammen skal 16 fysiske todagers kurs avholdes i løpet av høsten, spredt over hele landet. I forbindelse med skattekursene tilbys også egne temakurs som også er veldig populære og disse er også åpne for regnskapsførere som ikke har samarbeidsavtale med oss.

– Innholdet på årets skattekurs er - i tillegg til oppdateringer på nye skattelovsendringer - bl.a. regelverket om kontantsalg, hvordan man håndterer dødsbo, vi har en time om skogbeskatning og vi kommer innom skattlegging av erstatningsutbetalinger - og mye mer. Merk at vi også tilbyr nettkurs hvor vi har spilt inn kurs med aktuelle temaer. Se våre nettsider. 

Bonden i fokus

Som i fjor så deles skattekurset tydeligere opp. Dag én tar for seg regnskaps, skatte- og avgiftsmessige sider av mer generell karakter, mens dag to er rettet mer mot landbruket.

– Vårt hovedfokus på disse kursene er bonden. Regnskapsføreren er gjerne den som kjenner bonden best og må være skodd for å gi de beste rådene. Målet med at Norges Bondelag engasjerer seg i opplæring av regnskapsførere er å sørge for at bonden har de beste rådgiverne rundt seg. Derfor ønsker vi også å gi et tilbud til de av regnskapsførerne som kun fører forretningsregnskap, sier Gjølstad

Skattekursene er lukkede kurs og er kun åpne for ansatte på regnskapskontor med samarbeidsavtale med Norges Bondelag. Alle samarbeidende kontor får invitasjon til kurset direkte fra fylkeskontoret de tilhører.

Dersom ditt regnskapskontor ønsker en samarbeidsavtale med Norges Bondelag, ta kontakt med oss her.