Samlingene vil i hovedsak være på Grønt fagsenter på Hvam (Hvamsvegen 695, 2165 Hvam), men vi vil ha en samling i Follo og være på gårdsbesøk. Samlingene er på kveldstid.

Om du skal vil være med på nettverk for nye i næringa så vil vi også oppfordre deg til å delta på landbrukshelga i Akershus som går av stabelen 18.-19. november på Hurdalsjøen. Les mer her

Meld deg på samlinga her - Påmeldingsfrist 10. oktober

Tema og datoer for samlingene:

Ny i landbruksnæringa samling 18. oktober fra 18.00 til 21.00 - Randby gård
Bli kjent runde
Gårdsbesøk hos Marthe Bogstad - årets unge bonde 2023, hun driver med melk og inn på tunet aktivitet på Randby gård

Landbrukshelga i Akershus 18. – 19. november

Her kan du velge kurs som eierskifte, kornskole økonomi og hvordan ta i bruk klimakalkulatoren på egen gård

Bedriftseier hva nå?  7. desember 18.00- 21.00- Grønt Fagsenter Hvam

Økonomi og økonomistyring
Hvordan bygge kompetanse?

Hvordan ta vare på meg sjøl og dyr?  10. janauar 18.00- 21.00 – Grønt fagsenter Hvam

HMS arbeidet i landbruket
Velferdsordninger i jordbruket
Innføring i dyrevelferdsprogrammene

Innovasjon og entreprenørskap 8. februar 18.00- 21.00 Follo

Jordbruksforhandlinger 5. mars 18.00- 21.00 Grønt Fagsenter Hvam

Markedsmuligheter og prioriteringer for norsk jordbruk

Mål og krav i Norsk landbruk .18. mars 18.00- 21.00 Grønt Fagsenter Hvam

Miljøkrav- landbruket har et ansvar for å hindre tap av næringsstoffer og erosjon
Klimamål i jordbruket og klimakalkulator på egen gård
KSL

Viken fylkeskommune har bidratt med økonomiske midler til å gjennomføre disse samlingene. Det er ingen deltakeravgift om du er medlem i Norges Bondelag. Øvrige deltakere blir fakturert for 1000 kr.  

Meld deg på samlinga her - Påmeldingsfrist 10. oktober