- Jeg er veldig motivert for å jobbe for landbruket i Akershus sammen med resten av styret det neste året, sa Kogstad da han takket for årsmøtet og gjenvalget. 60 delegater stemte ham enstemmig fram. Nå tar han ledelsen inn i et nytt år med store og viktige saker, der noe av det første styret skal gå løs på er jordbruksforhandlingene.
- Vi har forventninger om at årets oppgjør skaper optimisme og framtidstru i næringa, sa Kogstad i talen til årsmøtet tildigere på dagen.

Med seg i styret får Kogstad to nye styremedlemmer: Kari Anne Aaby fra Asker og Bærum og Helge Randem fra Vestby. Aaby bor på Aaby i Asker med hest og sau og gras. Randem driver med korn og hjorteoppdrett på Nes gård i Vestby. Begge rykket opp fra varaplass til fast styreplass.

Inn som nye varaer kom Jens Ola Lundstad fra Feiring og Olav Andreas Kvarme fra Nes. Marthe Bogstad fortsetter på første varaplass.

Eli Berven og Helge Olaf Aas gikk ut av styret. Begge hadde sittet seks år, og begge gikk ut av egen vilje.

 

Terje Gulbrand Romsaas fra Sørum og Torbjørg Kylland var ikke på valg.

Ny valgkomite består av Brita Skallerud (leder), Thomas Jordet (Gjerdrum), Lars Vegard Borstad (Aurskog) og Knut Edgar Berger (Kråkstad/Ski). Etter en kort debatt ble ny struktur for valg til valgnemnda vedtatt.