Jens Kogstad og Torbjørg Kylland foran StortingetAkershus Bondelag begynte året friskt med å besøke stortingsbenken fra Akershus på Stortinget. Vi fikk satt matvareberedskapen på agendaen. En løpende matproduksjon er avgjørende, og i Akershus har vi 20% av landets kornareal. Stortingsrepresentantene fikk også høre om inntektsopptrapping. Vi er utålmodige og vi har ikke tid til å vente. Opptrappinga må fortsette, uavhengige av nytt tallgrunnlag og opptrappingsplanen må på plass.

Olav Kvarme og Marie Sneve Martinussen som holder en grisRett etter at lokallagene hadde levert sine innspill til fylket foran jordbruksoppgjøret fikk vi besøk av Rødt. På vei til et eget møte i Nes besøkte de Lars Lauten som driver med melk på Kløfta. Der fikk de høre om inntekt, matvarepriser og kostnader. Rødt forventer et jordbruksoppgjør som tar igjen økte kostnader og trapper opp inntektsnivået til bøndene.
Videre gikk turen til Jellum i Nes hvor Eli Anne og Olav Nyerrød Kvarme driver med gris. Det har vært dyr på gården hos Eli og Olav i all tid og nå står de overfor et vanskelig valg om de skal satse på griseproduksjon eller ikke.
Nestleder i Rødt og stortingsrepresentant fra Akershus, Marie Sneve Martinussen fikk et innblikk i et helt vanlig norsk grisefjøs. Også her ble det vekslet ord om bondeinntekt, velferdsordninger og matvarepriser

Ut på gårder

De siste ukene har politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet tatt på seg turskoa sine og besøk gårder i Akershus.

Terje Romsaas viser frem sin direktesåmaskin til politikere fra Akershus HøyreVi inviterte de ut til ulike gårder for å få en smakebit av hva landbruket sysler med før jordbruksoppgjøret. Høyre ble invitert til vår egen «Petter Smart»- Terje Romsaas og Gulbrand Romsaas som er lokallagsleder i Sørum Bondelag. De driver Sulerud Gård sammen. Terje og Gulbrand har bygd sin egen direktesåmaskin som de nå skal produsere flere av. Akershus Høyre var opptatte av innovasjonsviljen i landbruket, og at det offentlige kan bidra med miljøer og ressurser for å realisere gode ideer. På Sulerud har de også gjort flere investeringer som bidrar positivt til klimaet. De har blant annet et flisfyringsanlegg som de varmer opp både vann og hus med, i tillegg til å drive tørkeanlegget for korn.
Nytt av året er solcellepaneler på låvetaket. De bidrar positivt på strømregninga og holder gården selvforsynt med strøm. I tillegg til å selge noe strøm ut på nettet igjen.

I tillegg til slike klimavennlige løsninger så var RMP-midler oppe på agendaen. Høyre var opptatte av hvordan landbruket kan bidra til å redde Oslofjorden og samtidig opptatte av at det er politikerne som må sørge for at det lønner seg for bonden å gjøre tiltak for miljø og klima.

 

Inntekt, velferdsordninger og matvarepriser

Hoda Imad og Simen Hanslien klapper en kalv i fjøset Akershus Arbeiderparti tok turen til Rælingen hvor de fikk være med i båsfjøset til Anne og Simen Hanslien. De fikk et innblikk i hvordan det er å være et ungt par med små barn som driver med melkeproduksjon. Å være bonde er ingen 8 til 16 jobb og det kan være utfordrende å få hverdagslivet til å gå rundt, samtidig som at inntekta er lav. Arbeiderpartiet fikk med seg budskap inn til sine partikollegaer i resten av fylket og på stortinget om at bonden må sitte igjen med mer av prisen folk betaler for maten. Det er viktig for morgendagens generasjoner for at de skal tørre å satse på landbruket. For de som skal inn i næringa nå er det også viktig at vi løfter velferdsordningene. For bondens fysiske og psykiske helse er det viktig å kunne ta fri og prioritere familie og fritid. Det må være mulig å være forelder og bonde samtidig. Og som Akershus Arbeiderparti avsluttet besøket med; «Vi er tross alt helt avhengig av bonden».

 

Forutsigbarhet i RMP-ordningen

Akershus Senterparti på gårdsbesøk i ÅsSist ut i rekka var Akershus Senterparti. En stor delegasjon med fylkes- og stortingspolitikere fra Akershus Senterparti møtte oss på Kjølstad gård i Ås hos Ranga Kirkeby og Håkon Huseby. De driver i underkant av 4000 daa med korn og proteinvekster. De har mange års erfaring med redusert jordarbeiding og fangvekster, og med direktesåmaskiner. Nå har sønnene deres Knut Arne og Kristian tatt over drifta. Vi ble med ut på det viktigste bonden har, nemlig dyrka marka deres og fikk se hvordan man brukte et av de viktigste verktøyene en bonde har, nemlig spaden. Kirkeby Huseby har i flere år drevet med redusert jordarbeiding for å bedre jordforholdene. Vi fikk se marken i jorda og høre om hvordan de tenker rundt å øke matproduksjonen. Et av temaene vi var innom var RMP-ordningen, forutsigbarheten i den og hvordan landbruket kan være med å bedre miljøet i Oslofjorden. Regjeringen har vært opptatt av å komme i gang med tiltaksplanen for en rein og rik Oslofjord. Et av tiltakene i den er redusert avrenning fra jordbruket og budskapet fra Bondelaget der er at vi må ha forutsigbarhet i ordningen og tiltaka må være kunnskapsbaserte. Det må til en overslagsbevilling som gir bonden mulighet til å planlegge fremover og som ikke fører til store endringer for enkeltbønder når det blir økt oppslutning om ordningen. Alle rundt bordet var også enige om at jordvernet må stå sterkt i Akershus, vi har ingen dyrka mark å miste.