- Beklager å måtte stå her og snakke med dere om tørke igjen, åpnet Kay Henrik Bucher fra statsforvalteren sitt innlegg med. Etter en gjennomgang av endringene fikk bøndene en tydeligKay Henrik Bucher, Sverre Saxebøl og Jens Kogstad på tørkemøte oppfordring fra Sverre Saxebøl fra Statsforvalteren: Ta dere tid til å notere ned hvor dere har dyra på beite og hva dere tilleggsfôrer de med. Dokumenter, og ta gjerne bilder! Det vi vil er at dere holder oversikt over dyra på beite og hvor mye dere får av jordet.

Det er viktig at man melder inn avlingsskade så snart man mistenker at det kan oppstå. Dette meldes via altinn: Tilskudd ved produksjonssvikt

Det kom også et rundskriv 29. juni med presiseringer. Det kan leses her. 

- Det er alvor! Nå er det handling som gjelder, både for dere og for oss. Det er mulig å gjøre tiltak for å begrense skaden og sånn at vi kan produsere fôr til dyra våre til vinteren sa nestelder i Norges Bondelag, Egil Hoen. 

Bondelaget deltar i ukentlige møter med NLR og andre organisasjoner i landbruket. Det er også ukentlige møter med departementet i sommer. Å få oppdatert satser og tak i produksjonssviktordningen er også noe som Bondelaget jobber med. Det er kommet avklaringer etter møte med Landbruksminister Sandra Borch. Disse tørketiltakene gjelder Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland. 

Dette er tiltakene:

  • Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn
  • Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite
  • Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites
  • Man kan få RMP-tilskudd til "ingen jordarbeiding om høsten" ved såing av ettervekst innen 1. august

Kari Anne S. Aanerud fra Norsk Landsbruksrådgiving HMS hadde en klar oppfordring til alle fremmøtte. - Vi lærte ganske mye i 2018, den følelsen må vi ta frem. Vi må se på hva som virket og så må vi slippe det som ikke virket, sa hun. Videre var Kari Annes anmodning at du må fokusere hva kan du gjøre noe med, hva kan du sjøl påvirke og hva kan du gjøre hjemme hos deg? Søk hjelp, snakk med banken, snakk med rådgiveren, snakk med regnskapsføreren og snakk med oss! Plei det sosiale nettverket, det er viktig alltid! Følg med på dere selv, følg med på de rundt dere og tør å spør, hvordan har du det egentlig? Vær rause, del erfaringer og del det som hjelper.

Og Kari Annes siste oppfordring var; -Det blir ikke verre av å ta litt ferie og ha det litt ålreit!

Etter ei god pause med kaffe, kringe og konversasjon fikk tørkerammede bønder råd om tiltak de kan sette inn. De som bidro til denne bolken var Sigrud Enger fra NLR Øst, Berit Ahlstrøm fra Felleskjøpet Agri og Anne Wold fra Tine.