Kvelden startet med en felles del for alle frammøtte der følgende holdt innledninger:

 

Salen fikk orientering om hva som diskuteres med myndighetene, hvordan man kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt og ikke minst hvordan man kan ta vare på hverandre som kollegaer.

Østfold Bondelag registrerer med tilfredshet at Landbruks- og matdepartementet (LMD) i dag har innført tiltak som vil kunne bidra til å opprettholde matproduksjon.

Dette er tiltakene som LMD nå har innført:

 • Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn
 • Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite
 • Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites
 • Presisering av at man kan få RMP-tilskudd til «ingen jordarbeiding om høsten» ved såing av ettervekst innen 1. august

- Det er en god start, så må vi nok følge opp med ytterligere tiltak, kommenterte fylkesleder Ole-Kristian Bergerud.

 

Bøndene fikk følgende gode råd med på veien:

 • meld fra om skadene til lokalt landbrukskontor via Altinn
 • dokumenter skadene, gjerne med bilder
 • før oversikt over fôrbeholdning, og før beitedagbok over hvilke dyr som beiter hvor og når (gjelder grovfôr)
 • ta tidlig kontakt med bank ved behov
 • ta kontakt med produksjonsrådgiver

 

Etter kaffepausa delte salen seg i to, der grøntprodusentene hadde en egen bolk, mens korn og grovfôr hadde en annen. Følgende innlegg blei holdt på de to bolkene:

Korn og grovfôr

 • Hvilke tiltak kan jeg som bonde sette inn? Sigurd Enger og Peder Holm Løvstad, NLR Øst

 • Hvilke tiltak kan jeg som bonde sette inn? Berit Ahlstrøm, Felleskjøpet Agri

 • Hvilke tiltak kan jeg som bonde sette inn? Christer Blakkestad, Nortura

 • Hvilke tiltak kan jeg som bonde sette inn? Ingunn Skauen Ruud, Tine

 

Grønnsaker, frukt, bær og potet

I menyen til høyre finnes plansjer fra noen av innleggene fra kveldens møte.