Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Nofence - framtidens gjerdesystem?

På et møte i Selbu 14. juni kom Nofence AS med en orientering om mulig bruk av et elektronisk trådløst gjerdesystem for storfe i Roltdalen i Selbu. Roltdalen Beitelag, Selbu Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag ønsker sammen med andre partnere, blant annet Nofence AS å utrede dette nærmere.

Korndag på Kvithamar

Trøndersk Kornutvalg arrangerte fagdag for korn for fagpersoner innen rådgivning og forvaltning på Nibio Kvithamar i juni i år. 15 personer fikk et innblikk i integrert plantevern, kornkvalitet og gjødsling med teori og markvandringer.

Regionale Miljøtilskudd 2016 - søknadsfrist 20. august

Informasjonsark ble sendt gårdbrukerene i midten av juli, melder Laila Marie Sorte hos Fylkesmannens landbruksavdeling. Det er noen endringer fra fjor. Veiledningsheftet finner du på hjemmesiden til fylkesmannen og i artikkelen her. Les videre:-)

Tora Voll Dombu ny leder i Norges Bygdeungdomslag

På årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag (NBU) i Surnadal tirsdag denne uka ble Tora Voll Dombu, fra Meldal i Sør-Trøndelag, valgt styreleder. NBU er den viktigste bygdepolitiske organisasjonen for ungdom, og Tora får en sentral, nasjonal rolle i å forme framtida for bygdenorge.

Trist, trist, trist

Kronikk fra fylkesleder Lars Morten Rosmo: - Bystyret velger kortsiktig profitt og lar utbyggere i Trondheim ødelegge den beste matjorda for alltid.

Bondelaget i Afrika

- I 1979 til 1983 arbeidet jeg med landbruk nord i Zambia og for et par uker sider var jeg der på en gjenvisitt sammen med familien. Der var jeg også innom det Zambiske Bondelaget i regionhovedstaden Kasama i Nordprovinsen i Zambia - sier org sjef Jon Gisle Vikan

Bondelaget misfornøyd med jerveuttak

Bare 13 jerv av en kvote på 20 dyr er tatt ut i region 6, Midt-Norge. Bondelaget mener at forvaltninga skulle ha sørget for at restkvoten også ble tatt ut.

Sommerstengt kontor

Fylkeskontoret til Nord-Trøndelag Bondelag blir feriestengt i tre uker fra mandag 11. juli.

Centern vil lære om norsk landbrukspolitikk

Centern i Sverige er i gang med å utvikle sin landbruks- og distriktspolitikk. Da søker partiet til Norge og Nord-Trøndelag for å lære.

Ferietid og beredskap i Sør-Trøndelag Bondelag

Nå tar også damene ferie på bondelagskontoret i Trondheim. I uke 27 er kontoret stengt, mens organisasjonssjef Jon Gisle er tilbake fra ferie fra og med 11. juli. Vakttelefon beredskap alvorlige hendelser til og med 5. juli er 905 66 342 (Berit). Vakttelefon fra og med 6. juli er 909 94 014 (Jon Gisle).

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere