Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Myr eller matjord?

Å velge mellom myr eller matjord et vanskelig, men et viktig valg når ny virksomhet trenger plass. Norsk Kylling på Støren trenger plass til et nytt slakteri og foredlingsanlegg for kylling.

Poptetsuppe til politikere i Trondheim

Under matpausen på møte i Trondheim Bystyre den 25 august serverte Sør-Trøndelag Bondelag potetsuppe til politikerne. Poteten hadde politikerne selv produsert. Den ble satt i jorda den 19. april på Trondheim Torg av et utvalg politikere.

Perler i Trøndelags kystparadis

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag startet opp høstens arbeid med et styreseminar på Stokkøya, og lokallagsleder i Åfjord Bondelag, Sigbjørn Gilde, sørget for en flott omvisning hos bønder på vakre Linesøya.

200 på Seterdag i Osen

Osen Bondelag og Norsk Gammelmannsforening arrangerte Seterdag i Osen søndag 21. august. Lokallagsleder i Osen Bondelag, Trond Storvoll, melder at rundt 200 personer tok turen til Seterdagen.

Åpen gård 12 steder i Nord-Trøndelag

Åpen gård er blitt svært populært over hele landet, og i år er det 12 steder i Nord-Trøndelag hvor vertsbønder og lokale bondelag åpner gården for besøkende.

Matfestival med suksess

Trøndersk Matfestival arrangeres for 12. gang og det er ventet rundt 200.000 besøkende i de tre dagene festivalen kjøres. Over 130 ulike utstillere, de fleste fra Trøndelag, viser et enormt mangfold av mat og drikke.

Vararordføreren høstet poteter

Under kampanjedagen i april var politikere fra Trondheim invitert til å sette potet og så gulrot i plantekasser. Under Trøndersk Matfestival var tiden kommet for å høste potetene.

Matfestivalen i strålende sol

Trøndersk Matfestival åpnet i dag i strålende sol. I Ravnkloa kom båter inn med mat fra Frosta, Fosen, Innherred, Namdalskysten, Røros og andre steder. Både Fiskeriminister Sandberg og Matmininster Dale åpnet festivalen.

Våre samarbeidspartnere