Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Skaun Bondelag på museum

Skaun Bondelag sin store samling av gammelt landbruksutstyr skal på museum. Utstillinga har vokst seg ut av låven der den til nå har stått. Mange tusen dugnadstimer er lagt ned i nytt museumsbygg på Skaun Bygdemuseum, og Skaun Bondelag har stått i bresjen for å få det til sammen med Skaun Historielag og Skaun Bygdemuseum.

Matauk i Oppdal

24. - 26. juni ble matfestivalen Matauk i Oppdal arrangert i Oppdal sentrum. Bondelagene i Oppdal og Rennebu serverte gratis froskost, og bøndene hadde på seg kjeledresser fra Felleskjøpet. Et populært tiltak med stinn brakke i to timer, melder Kristine Ek Brattset fra Rennebu og som sitter i fylkesstyret til Sør-Trøndelag Bondelag

Krav til journal over plantevernmidler

Hvis du vil unngå avkorting i areal- og kulturlandskapstilskuddet må du sørge for å ha gjødselplan og du må føre journal over plantevernmidler og bruken av disse, hvis du bruker plantevernmidler. Dersom du ikke kan framvise journal over plantevernmidler og/eller gjødslingsplan ved kontroll, vil det bli foretatt en avkorting av tilskuddet.

Flere kortnebbgjess enn antatt

Nye tellinger viser at bestanden av kortnebbgås er større enn tidligere antatt. Dermed blir det åpnet for mer jakt både i Norge og Danmark.

Gåsejegeres vil bidra i forvaltningen

En spørreundersøkelse utført blant gåsejegere i Nord-Trøndelag, viser at jegerne ønsker å være informert og involvert i forvaltningen ved blant annet å rapportere om jaktuttak. Dette er godt nytt for implementeringen av en internasjonal forvaltningsplan for kortnebbgås.

Nord-Trøndelag markerte seg i debatten

Nordtrønderne markerte seg i generaldebatten under årsmøtet i Norges Bondelag med innlegg om kylling, gris, LA-MRSA, beiting, rovdyr, rekruttering, grøntsektoren, jordbruksoppgjøret og klima.

Taus om ny landbruksmelding

- Jeg er liberalist, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som ikke ville røpe stort mer om den nye landbruksmeldinga.

Frykter for den norske landbruksmodellen

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er ikke beroliget etter tre år med blåblå regjering. Han frykter regjeringa vil demontere den norske landbruksmodellen.

- Vi bønder tar klima på alvor

Landbruket er godt rustet til å løse klimautfordringene, mener leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag. Han tok opp temaet i generaldebatten på Bondetinget.

Nordtrønderne på plass

Nordtrønderne er på plass i årsmøtesalen i Lillehammer, der leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag nettopp har avsluttet sin tale. Følg årsmøtet her!

Gåsejegerne blir stadig mer treffsikre

På 1990-tallet ble det skadeskutt en kortnebbgås for hver felte gås. Med kortere skuddavstand og endrede jaktvaner, har skadeskytingsprosenten sunket betraktelig.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere