På grunn av ferieavvikling, blir kontoret stengt i uke 29, 30 og 31.

Henvendelser i denne perioden kan rettes til

Har du behov for å komme i kontakt med noen i Nord-Trøndelag, kan du ringe:

  • Fung. organisasjonssjef Pål-Krister V. Langlid mob. tlf. 907 79184
  • Fylkesleder Asbjørn Helland,  mob. tlf. 913 43073.

God sommer!