Miljødirektoratet skulle ha sørget for at restkvoten av jerv ble tatt ut, mener Bondelaget.- Vi er ikke fornøyd med den jobben som er gjort. Det er tatt ut for få jerv i forhold til kvoten som ble satt for lisensjakta. Rovviltforliket er klar i forhold til at forvaltninga skal ta ut restkvoten, sier rådgiver Pål-Krister V. Langlid i Nord-Trøndelag Bondelag.

Fylkeslaget sendte i mars brev til rovviltnemnda og Miljødirektoratet, der det ble krevd at restkvoten ble tatt ut. For hele regionen utgjorde restkvoten 10 dyr, og av disse var halvparten i Nord-Trøndelag.

Krevde felling

Bondelaget krevde med bakgrunn i rovviltforliket at Miljødirektoratet fattet fellingsvedtak for disse dyrene, og at direktoratet måtte sette i verk felling ved bruk av SNO, Statens naturoppsyn. Restkvoten var fordelt på to dyr i områder med mål om yngling og tre dyr i områder uten yngling i Nord-Trøndelag. Bondelaget krevde tiltak for at disse dyra ble tatt ut.

Bondelaget krevde at de to dyrene tildelt områder med mål om ynglling, ble lagt til områdene Verdal, Levanger og Meråker, hvor det har vært en dramatisk tapsutvikling.

Nei fra direktoratet

Nylig kom svaret fra Miljødirektoratet, som ikke ville følge opp kravet fra Bondelaget. Miljødirektoratet viser til at det ble gjort ett hiuttak i Nærøy, der ei tispe og to valper ble tatt ut. I tillegg ble det tatt ut to jerver på ekstraordinære fellingsløyver i Snåsa og Namsos i februar. De to siste er inkludert i totaltallet på 10 felte dyr etter lisensjakta. Medregnet de tre dyra som ble tatt i hiuttaket i Nærøy, er det totalt 13 jerv som er tatt ut - av en kvote på  20 dyr i region 6.

- Utenfor områder med mål om yngling, er kvoten nå tatt. Men innenfor yngleområdene skulle det vært tatt ut flere dyr. Vi er spesielt bekymret for områdene Meråker, Levanger og Verdal, sier Pål-Krister V. Langlid.