Fylkesleder Lars Morten RosmoDet er med sorg jeg leser side opp og side ned i Adresseavisen om pengenes makt over politikere og samfunnsutviklinga i Trondheim.  Byens innbyggere vil ha sunn, lokalprodusert mat.  Bondens marked i Trondheim er landets største, og kundene strømmer til Mathallen og andre butikker som selger lokal mat. Samtidig lar flertallet i bystyret kortsiktig profitt for noen få utbyggere ødelegge den beste matjorda for alltid.

Denne jorda er den viktigste ressursen vi har når vi skal produsere mer mat til en voksende befolkning.  Å ta vare på denne jorda er den største miljøutfordringa vi har i dag.  Å beskytte denne jorda mot utbygging, slik at generasjonene etter oss har mulighet til å dyrke sin egen mat, krever langsiktig planlegging og ryggrad til å stå imot kortsiktig press fra rike utbyggere.


Byens innbyggere vil rusle gatelangs i sola, sette seg ned etter en lang dag og nyte et godt måltid lokal mat. Kjenne på den gode følelsen det er å vite at denne maten er produsert her, den er sunn og smaker godt og gir tilhørighet og god helse.  Det gjør godt for kropp og sjel å kunne handle mat fra en lokal bonde i byens butikker. Det gir en ekstra glede å stå på kjøkkenet hjemme å vite hvordan og hvor denne maten ble produsert.  Kan hende har du gått søndagsturen langs det jordet der grønnsakene vokser, eller du har stoppa for å klappe kua som produsere melka du har kjøpt i butikken.  

Slik kan det være i Trondheim, byen har store arealer av den beste matjorda.  Bøndene i Trondheim vil gjerne øke produksjonen av mat, de vil ha flere husdyr og foredle mer av maten de produserer selv.  Slik kan du få mange flere lokale matvarer å velge i når du handler i butikken eller spiser på en av byens restauranter.  Det er vi som bor her som kan bestemme hvordan maten skal produseres og kvaliteten på matvarene i butikken.  Vi slipper å være avhengig av pengemakta i et globalt selskap i New York eller Shanghai.

 Resten av verdens befolkning trenger også mat.  Jordas befolking kommer til å øke til over 11mrd etter FN sine siste prognoser for de neste 50 åra.  Alle kommer til å trenge mat.  Klimaendringene vi ser nå ødelegger produksjonsmulighetene over store områder på kloden og alternativ bruk av arealene som nedbygging og produksjon av energi tar jord fra matproduksjon.  Norge, som er et rikt land har en plikt til å bidra til å øke matproduksjonen verden.  Vi har vann, jord og økonomiske ressurser til å utvikle og å øke matproduksjonen.  Skal vi få til det må vi ta vare på all den matjorda vi rår over.  Vi trenger politikere som tenker langsiktig nok og som hindrer både nedbygging rundt byer og tettsteder og gjengroing i distriktene.  Matjorda trenger et sterkt vern mot kortsiktige penger og nærsynte politikere.

 Trondheim ble grunnlagt i matfatet fordi det var her det gikk an å skaffe mat til ei stor befolkning, det er her noe av den beste matjorda  i Trøndelag ligger.  Denne jorda kan ikke flyttes og den produseres ikke mer.  Skal Trondheim få ny matjord blir det ikke før etter neste istid, det er da matjord produseres!  Det tar tusen år for naturen å lage et nytt lag god matjord.  Et vedtak i bystyret en regnfull ettermiddag kan ødelegge tusenvis av dekar med matjord. Asfalten vil for alltid ødelegge muligheten til å produsere mat på denne jorda.  Ingen, ingen kan fatte et vedtak om å skape ny matjord under asfalten uansett hvor sultne vi blir.   Byen blir fattigere, du får ikke muligheten til å oppleve den lokale maten fra et jorde i nabolaget bli solgt i byens butikker.  

Bystyret i Trondheim har tatt valget for deg, du får ikke være med å ta ansvar for matforsyninga i verden.  Ap, H og Frp har valgt asfalt og penger nå, ikke lokal mat og godt miljø for ungene våre. Jeg vil ikke ha slike politikere, vil du?