Tora Voll Dombu er 24 år og har en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU, med offentlig politikk og administrasjon som spesialisering.  Fra høsten 2016 studerer Tora samfunnsgeografi ved universitetet i Oslo.  I NBU har Tora hatt «alle» verv på lokalt nivå, vært bygdepolitisk nestleder og fylkesleder i Sør-Trøndelag BU og sittet i fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag for bygdeungdomslaget.

Torstein Klev, fra Inderøy i Nord-Trøndelag, ble valgt som bygdepoltisk nestleder.  Han er 20 år gammel og har hatt verv i lokallaget og sittet i den bygdepolitiske nemnda i NBU. Torstein er også politisk aktiv i Senterpartiet.

NBU har til formål å samle all ungdom med interesse for bydenorge og skal fremme og ivareta bygdene og ungdommen sine interesser.  I sitt 70 -ende år har NBU 7600 medlemmer og har hatt kontinuerlig medlemsvekst de siste 12 årene.  Som styreleder vil Tora Voll Dombu representere laget i Norges Bondelag sitt styre.  Årsmøtet arrangeres hvert år samtidig med landsstevnet.  Årets årsmøte og landsstevne samler over 800 ungdommer fra hele landet og er en viktig møtearena sosialt og politisk.

Tora er ei dyktig dame med solid organisasjonserfaring og stort samfunnsengasjement.  Godt humør, god oversikt og bygdepolitisk interesse gjør Tora godt kvalifisert som leder for landets viktigste ungdomsorganisasjon.  NBU er heldig som får Tora som leder.