Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Trivsel og kunnskap på Odelscamp

Visste du at odelsretten ble nevnt i et skaldekvad allerede i vikingetida? For andre gang samlet Bygdeungdomslaget og Bondelaget i Sør-Trøndelag odelsberettigete til Odelscamp for å lære mer om odelsrett og livet som bonde.

Vern om matjorda!

Opsjonsavtaler må fram i offentligheten og regjeringa må gripe inn mot nedbygginga av dyrkajord i Trondheim! Vi må sikre en åpen debatt om byutvikling! Matjorda er en knapp ressurs – tenk deg om!

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere