Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Møt årets unge bonde - Jacobsen på Berg - på Byneset 11. april

"Bynært landbruk - nærhet til markedet gir muligheter" er tema for fagkvelden på Byneset mandag 11. april. Blant innlederne er blant andre Mats Hegg Jacobsen som ble kåret til Årets unge bonde 2015. Møtet er åpent for alle interesserte.

Nasjonal konferanse om urbant og bynært landbruk

12. april er det klart for den første nasjonale konferansen om urbant og bynært landbruk. Konferansen arrangeres hos NTNU Moholt i Trondheim, og arrangør er Nettverk for urbant og bynært landbruk i Sør-Trøndelag. Konferansen er åpen for alle interesserte. Påmeldingsfrist 6. april

Danner nasjonalt Inn på tunet-samvirke

Inn på tunet-aktører over hele landet har gått sammen og dannet et nytt, nasjonalt samvirke for å styrke seg i en stadig hardere konkurranse om oppdragene.

Ta vare på skog langs bekker, elver og vann

Tar du vare på skog langs bekker, elver og vann hindrer du isskader og reduserer flomskader på jordene dine, og da tar du ogsåvare på villaks og ørret, sier Beate Sundgård hos Fylkesmannens miljørvernavdeling.

Møte om ny tilskuddsordning for gåseskader

På grunn av endringer i ordningen for gåsetilskudd inviteres bønder til et åpent møte på Mære landbruksskole onsdag for å få en orientering om endringene.

Krever politisk avklaring om rovdyr

Det må til en politisk avklaring om rovdyr som forplikter forvaltninga, mener leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag. Han kunne ha tenkt seg å fylle ledige kyllingfjøs i Namdalen med sau, men ser at det ikke går på grunn av rovdyra.

Gjenvalg på leder og to nye i styret

Asbjørn Helland ble gjenvalgt som leder, og Audhild Slapgård fra Vuku og Lorns Olav Aunsmo fra Skogn ble valgt som nye styremedlemmer i Nord-Trøndelag Bondelag under årsmøtet torsdag.

Nærøy årets lokallag

Nærøy Bondelag satser på samarbeid med den "blå åker", og ble kåret til Årets lokallag under årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag torsdag.

Møt medlemmer i årets årsmøtevideo

Nord-Trøndelag Bondelag følger opp tradisjonen med en årsmøtevideo - i tillegg til den skriftlige årsmeldinga. Se videoen her!

Harry Potter-generasjonen vil bli bønder!

Sør-Trøndelag Bondelag avholdt sitt årsmøte 9. mars på Quality Hotel Panorama, Heimdal. 78 deltagere og en vandrende "bygdetulling" deltok - så her var både "alvor og gaman":-)

Se fylkesårsmøtet direkte

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag blir sendt direkte her fra kl. 10.00 torsdag.

Tar gjenvalg som fylkesleder

Asbjørn Helland stiller til gjenvalg som leder, mens to styremedlemmer har sagt nei til gjenvalg foran årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag torsdag 10. mars.

Informasjon om militærøvelsen Cold Response

Nord-Trøndelag Bondelag har dialog med forsvaret om øvelsen Cold Response. Her er informasjon som vi har fått fra miljøvernavdelingen for øvelsen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere