Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Melkeproduksjon i EU - et tapsprosjekt

Bondelaga i Trøndelag holdt fredag 28. oktober en politisk tenketank på Ersgard i Stjørdal. Om lag 25 politikere og tillitsvalgte i fylkesbondelaga fikk orienteringer om den skremmende situasjonen for melkebønder i våre naboland.

Bondelaget med innspill til Høyre

Nord-Trøndelag Bondelag møtte fredag Nord-Trøndelag Høyre for å gi innspill til partiets programarbeid.

Inviterer til Økoløft

Lyst til å vite mer om økologisk landbruk? Da har du sjansen tirsdag 25. oktober, når Økoløft arrangerer møte med inspirasjonsbønder og aktører innen økologisk produksjon.

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Våre samarbeidspartnere