Nyheter fra Trøndelag Bondelag

God jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Kontoret er stengt, men vi kan nås også i julehelga.

Mentorordning for unge bønder

Vil du som ny bonde eller bonde i en utviklingsfase ha en erfaren diskusjonspartner? Eller er du en erfaren bonde som kan tenke deg å dele din erfaring med andre?

Pelsdyr - en del av norsk landbruk

KRONIKK: Sterke krefter ønsker å avvikle pelsdyrhold i Norge. Derfor er det gledelig at regjeringen vil opprettholde ei bærekraftig pelsdyrnæring også i framtida.

Interpellasjon om jordvern

Egil Haugbjørg (V) reiste en interpellasjon om jordvern i fylkestinget i Nord-Trøndelag. Se debatten her.

Forbereder seg på ett Trøndelag

Nord- og Sør-Trøndelag blir ett fylke fra 2018. Det må også Bondelaget forholde seg til.

- Svekker distriktslandbruket

Den nye landbruksmeldinga vil svekke distriktslandbruket og mulighetene for å øke norsk matproduksjon. Det mener leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Ny jordbruksmelding er et angrep på den norske jordbruksmodellen

I denne jordbruksmeldinga foreslår regjeringa å fjerne ei rekke enkeltordninger som til sammen vil bidra til at distriktslandbruket svekkes kraftig, og bonden får større risiko og bønder mister innflytelse i verdikjeden - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo

BU-prisen til Traktorpikene

Traktorpikene i Grong fikk tirsdag Bygdeutviklingsprisen i Nord-Trøndelag.

Økte jordbruksinntekter, men større forskjeller

Ferske tall for 2015 viser en pen inntektsvekst, men inntektsforskjellene mellom mindre og større bruk har økt. – Tallene viser effekten av regjeringas nedprioritering av distriktslandbruket, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Kunnskap til kornbønder

Hvordan har kornavlingene utviklet seg i de ulike delene av Trøndelag? Hvilke klimatiltak kan en kornbonde gjøre? Hvilke sorter anbefales for neste kornsesong?

Kunnskap til kornbønder

Hvordan har kornavlingene utviklet seg i de ulike delene av Trøndelag? Hvilke klimatiltak kan en kornbonde gjøre? Hvilke sorter anbefales for neste kornsesong?

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere