Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Livsglad våronnaksjon i Klæbu

Denne uka har Klæbu bondelag vært på farten i barnehager og på sykehjemmet med settepotet, kålplanter og kubæsj. Godt mottatt ble de av både de yngste og de eldste, sier en entusiastisk Jan Egil Tillereggen fra Klæbu Bondelag

Åpen gård 13 steder i Nord-Trøndelag

Hele 13 steder i Nord-Trøndelag blir det Åpen gård i år, og det første arrangementet er allerede lørdag 28. mai på Val videregående skole i Nærøy.

Lars Petter Bartnes stiller til gjenvalg

Lars Petter Bartnes fra Nord-Trøndelag stiller til gjenvalg som leder i Norges Bondelag, og er innstilt av valgkomiteen.

Slik blir den nye jordbruksavtalen

Dette er hovedtrekkene i avtalen for 2017.

- Frp har godtatt den norske landbruksmodellen

Listhaug-linja er brutt, og Frp har godtatt den norske landbruksmodellen, mener leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Avtale med staten i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag har inngått avtale med staten i årets jordbruksoppgjør, med en ramme på 350 millioner kroner. Bondelaget har oppnådd en styrking av mindre og mellomstore bruk i forhold til statens tilbud, og løsdriftskravet blir utsatt i ti år.

En pragmatisk avtale

- For norsk matproduksjon sin framtid er det ikke nok å bevege denne regjeringa i riktig retning, hele politikken må snus dersom vi skal få til økt matproduksjon og et landbruk over hele landet - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til at det i det ble inngått en ny jordbruksavtale.

Muligheter på økonomi krevende på politikk

Landbruket har i sitt krav prioritert å sikre de mindre og mellomstore brukene et inntektsgrunnlag slik at vi kan produsere mat over hele landet. Staten har i sitt tilbud valgt å prioritere de store brukene - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo som en reaksjon på tilbudet som statsråd Dale kom med i dag i årets jordbruksforhandlinger

Regjeringa på kollisjonskurs med folk flest

Staten tilbyr et jordbruksoppgjør på 90 millioner kroner, og vil kutte budsjettoverføringene med 70 millioner kroner. – Helt uforståelig, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere