Programmet for møtet var som følger

KL 10.00 i møterom på Nibio Kvithamar

-  Velkommen ved møteleder Sissel Berge, leder i Trøndersk Kornutvalg: Sissel orientert kort om bakgrunnen for møtet og informerte omkring Trøndersk Kornutvalg

- Integrert plantevern v/Einar Strand: Einar Strand viste til ny forskrift for plantevernmidler som følger av en ny EU-forskrift. Disse forskriftene gir økte krav til den som bruker slike midler og det brukerens ansvar å sette seg inn i nye regler. Det er blant annet minimumskrav til plantevernjournal.

- Årets anbefaling – ugras i korn v/ Jon Olav Forbord: Jon Olav Forbrord viste til VIPS anbefalinger i henhold til været som har vært og varsel framover.

- Delgjødsling, proteinmengde/kvalitet v/ Anne Kari Bergjord: Anne Kari Bergjord gikk igjennom forsøk på delt gjødsling. Hensikten med delt gjødsling er reduserte N-tap til jorda og økt avling eller kornkvalitet. Under visse forutsetninger viser forsøkene ensidig positive effektiver på avlingsnivå og proteinmengde. Den positive økonomiske nettoeffekt av delt gjødling kunne dokumenteres.

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.00 Markvandring

- Sortsfelt høstkorn. Høstkornfeltene viste lite variasjon foreløpig i vekstsesong på grunn av en relativ tørr forsommer.

- Sortsfelt vårkorn på Værnes, inkl havre NM