Delegasjonen fra Centern og Nord-Trøndelag Sp besøkte fylkesleder Asbjørn Helland mandag. Fra venstre: Håkan Larsson, Bjørn Ludvig Bergsmo, Leif Hjulstad, Tomas Iver Hallem, Can Savran, Pål-Krister V. Langlid og Asbjørn Helland.

Denne uka var Can Savran i Centerns sentralstyre og tidligere riksdagsmedlem Håkan Larsson i Nord-Trøndelag for å planlegge en større rundtur i Nord-Trøndelag for sentrale medlemmer av partiledelsen til høsten.

Mye er overførbart

- Vi ønsker å se hvilke deler av norsk landbruks- og distriktspoltikk som er mulig å overføre til Sverige, sier Håkan Larsson, som jobber med utredninger for Centern og er kommunalfullmektig i Krokom.

Centern er i gang med å utvikle sin distriktspolitikk, og forslag som den nedsatte gruppa kommer med, skal legges fram for Centerns styre. Can Savran, som også sitter i kommunestyret i Åre, har fått i oppdrag å lede dette arbeidet.

Utviklingen i distriktene har vært svært ulik i Sverige og Norge de siste tiårene. Mens avfolkinga har skjedd i rasende fart på den svenske landbygda, er det fortsatt bosetting over hele Norge.

Krise for melk

Landbruket i Sverige, særlig melkeproduksjonen, opplever en svært vanskelig tid.

- I Jämtland er det krise for melkebøndene, særlig større bruk har store problemer. For kjøtteprodusentene er lønnsomheten noe bedre, sier Håkan Larsson.

Melkeprisen i Sverige er nede i 2,20 kroner literen, på samme nivå som på 80-tallet, og melkebønder går konkurs.

Håkan Larsson sier at mye er overførbart fra Norge til Sverige. I landbrukspolitikken er det litt verre, siden Sverige er med i EU og Norge står utenfor. Men tiltak som for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og en ordning der kommunene får en andel av inntektene fra vannkraft, kan også gjennomføres i Sverige.

Bondelaget skal bidra

Håkan Larsson og Can Savran planlegger et større rundtur i Nord-Trøndelag til høsten, og da ønsker de også å studere nordtrøndersk landbruk. Fylkesleder Asbjørn Helland inviterte dem heim til By gård mandag, der de fikk en kortversjon av hvordan norsk landbrukspolitikk er bygd opp, og hva som er viktige hjørnesteiner for å opprettholde matproduksjon og bosetting over hele landet.

- Vi har lenge snakket om å ha bedre kontakt over grensa, og dette kan være en god start på det. Vi har felles skjebne med Jämtland, men forskjellig politikk, sier Asbjørn Helland, som vil bidra til at  Centern får et godt innblikk i nordtrøndersk og norsk landbruk og distriktspolitikk.