Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Det er inngått avtale i jordbruksforhandlingene

Nesten et døgn på overtid har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandlet fram og inngått jordbruksavtale for inntektsåret 2019. Jeg er tilfreds med at det til slutt ble enighet med staten om en jordbruksavtale, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker.

Stor interesse for å se kuslipp på Skjetlein

Lørdag 5. mai arrangerte Skjetlein vgs i samarbeid med TINE, Rørosmeieriet og Økologisk Norge (tidligere Oikos) "Kuslipp". Nærmere 5000 kom for å se! Sør-Trøndelag Bondelag hadde stand med kornmaling, og det ble en hektisk og trivelig lørdag:-)

Landbruket i distriktene svekkes

- Regjeringa tar ikke utfordringene og mulighetene i jordbruket på alvor, sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker – regjeringen fortsetter sin linje med fokus på større og færre bruk, og billigere mat.

Kravet i jordbruksforhandlingene gir verdiskaping i Trøndelag

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i trøndersk landbruk med gode og framtidsretta løsninger, sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker. Trøndersk Landbruk er bærebjelken for sysselsetting og verdiskaping i distrikts-Trøndelag. Over 6000 små og større gårder er bedrifter som gir grunnlag for over 18.000 sysselsatte og gir 30 milliarder kr i verdiskaping i hele verdikjeden

Kravet gir verdiskaping i Trøndelag

Bakgrunnstallene for årets jordbruksoppgjør viser inntektsnedgang og kostnadsvekst i næringa. Kravet dekker opp økte de kostnadene og bidrar til inntektsutvikling, og løfter de mindre brukene spesielt. Dette er tiltak som skal bidra til å bruke jorda, til bedre velferdsordninger og til investeringer tilpassa naturressursene.

Mette og fornøyde barn og politikere

Bondelagets vårkampanje rusler og går. Det gjennomføres gårdsbesøk, stekes pannekaker og i går serverte Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag lunsj på Fylkestinget i Trøndelag.

Kjør på - bondelaget er ikke noe hvilehjem

Kun en dag "hvile" etter årsmøtet, så var det nye fylkesstyret i gang med arbeidet for det kommende året. To-dagers styreseminar med styremøte ventet på Orkanger 15. og 16. mars.

Hydrotekniske anlegg og SMIL-midler

Da Trøndelag ble ett fylke 1. januar i år, var det mye som skulle samordnes. SMIL-midler og hydrotekniske anlegg, er et område der det har vært ulike prioriteringer i de to gammel-fylkene.

Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. – Alvorlig for framtida til norsk matproduksjon og et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, mener Bondelaget.

Bjørn skutt i Midtre-Gauldal

Vi fikk i går melding om at bjørn er skutt i Midtre-Gauldal. Vi tror at dette vil gi en beitesesong med mindre tap av husdyr enn fjorårets beitesesong i området, sier Frank Røym som er rovdyransvarlig i fylkesstyret til Sør-Trøndelag Bondelag.

Åpner for etterregistrering

Landbruksdirektoratet åpner for at foretak som ikke har ført opp dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd for 2017 nå kan etterregistrere disse opplysningene innen 25.4.2018 og få utbetalt tilskudd.

Det er jeg som eier jorda her!

5. mars gjennomførte Sør-Trøndelag Bondelag et arealkurs for lokallagsstyrene og andre interesserte medlemmer og grunneiere. Mange kom på kurs om høyaktuelle tema.

Agronomutdanning for voksne - ny modell

Skjetlein kompetansesenter og Skjetlein videregående skole starter til høsten med den nye voksenagronomen. Nedre aldersgrense er 25 år og påmeldingsfristen er 15. mai 2018, melder assisterende rektor Stefan Preisig.

Landbrukspolitisk møte på Ljosheim Samfunnshus Hegra 5. april kl. 10.00

Faglaga i Stjørdal inviterer til landbrukspolitisk møte med tema : Selvforsyning / matsikkerhet. Tema behandles både gjennom foredrag og debatt.

Stort engasjement for Malawi-prosjektet

Lørdag 17.februar reiste tre representanter fra Norges Bondelag, samt to representanter fra Norges Bygdeungdomslag, fra kalde Gardermoen og til varme Malawi for å besøke og få informasjon om Bondelagets samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Malawi, - «Bønder støtter Bønder». Lokallagsleder i Rissa Bondelag, Petter Harald Kimo, var en av dem.

Tilbakeblikk på Berlin og "den grønne uka"

I slutten av januar dro ordførere og fylkespolitikere fra Trøndelag til Grüne Woche i Berlin, og vi i bondelaget fikk følge med. Det var Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag som inviterte til turen.

Malvik Bondelag Årets Lokallag i Sør-Trøndelag!

Blant mange gode lokallag i Sør-Trøndelag Bondelag, så ble Malvik Bondelag kåret til Årets Lokallag for 2017. Gratulerer:-)

Aktivt årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag

Sør-Trøndelag Bondelag holdt årsmøte 13. mars. Kari Åker ble gjenvalgt som fylkesleder. Pelsdyrnæringa, matjord og melkekvoter fikk stor oppmerksomhet i årsmøtet.

Et årsmøte med framtidstro

Det var stor stemning, da Nord-Trøndelag Bondelag var samlet til årsmøte på Stiklestad forrige uke.

Kari Åker innstilt som leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Valgnemda i Sør-Trøndelag Bondelag ønsker at Kari Åker fortsetter som leder i Sør-Trøndelag Bondelag.

Valgnemnda sin innstilling er klar

Borgny Kjølstad Grande stiller til gjenvalg og valgnemnda ønsker at hun fortsetter som fylkesleder.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Bondelag 2018

15. mars holdes årsmøte i Nord-Trøndelag Bondelag på Stiklestad nasjonale kultursenter på Verdal.

Sett lys på jordvernet - fakkelaksjon!

Fredag 2. februar organiserer vi sammen med Malvik Bondelag fakkelaksjon på Leistad der det er foreslått å bygge ny travbane. Vi håper mange som støtter at matjorda skal brukes til matproduksjon kommer og deltar den timen aksjonen varer, sier fylkesleder Kari Åker.

Omkamper i landbrukspolitikken

Den nye Solbergregjeringa peker nok en gang på liberalisering og frihet som løsningen for landbruket. – Dette gir den motsatte effekten av hva regjeringa hevder er målet deres. Vi trenger ei regjering som vil satse på landbruket som ei framtidsnæring. Da må regjeringa vise vilje og ha en politikk for å utnytte alle de gode mulighetene i jordbruket over hele landet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Våronn plan B!

NIBIO er i gang med prosjektet Våronn plan B og ønsker at så mange kornbønder som mulig bidrar til kartlegging av våronnarbeidet. Dette gjøres gjennom en spørreundersøkelse og du finner den i artikkelen.

Våre samarbeidspartnere