Det er viktig at styremedlemmene blir kjent med hverandre for å kunne se hvordan oppgavene kan løses best mulig. Denne gangen valgte vi å bruke "konsulenter utenfra" for å bistå styret. Så Monica Meslo fra Fremo Bemanning og Aslaug Rustad fra Oi! Trøndersk mat og drikke as stilte opp. Og det viste seg å være veldig gode valg.

Det hele startet ganske så hardt for styremedlemmene, men det er veldig lærerikt. På tre minutter, det krever forberedelser, skulle de presentere det viktigste om seg selv slik at de andre kunne forstå hvilken kompetanse både på fag og styrearbeid de innehar. Denne gangen var vi harde på tida, og tilbakemeldingene fikk de rett etterpå. Etterpå ble det jobbet med lagarbeid - hvordan skal fylkesstyret klare å samarbeide på en god og effektiv måte? Monica Meslo brukte teknikker som gjorde at alle på forunderlig vis kom i dybden til hver enkelt uten at du følte deg helt blottet. Dette ble det også jobbet videre med på styremøtet en liten måned senere - styret ville ha mer av det Monica gjorde. SWOT (styrker - svakheter - muligheter - trusler) startet vi også et arbeid på sammen med Monica. Også dette ble tatt opp igjen en liten måned senere og er en metode som Sør-Trøndelag Bondelag kommer til å bruke enda mer av. Det må prioriteres hardere for å få ressursene til å strekke til, det må være synlige resultater og vi må sikre at det vi gjør gir tilsvar på vår visjon: Vi skaper verdier i levende bygder, var rådene Monica ga fylkesstyret.

Aslaug fra Oi! fortalte hvordan de har måttet arbeide og prioritere for å komme dit Oi! er i dag. Og det skal heller ikke stoppe der. Oi! arrangerer bl.a Matfestivalen og Bryggerifestivalen i Trondheim.  Aslaug er klar på at matfatet er viktigere enn oljefatet i Trøndelag. Oi! Trøndersk mat og drikke as sin visjon er å skape mersmak og merverdi. Oi!s verdier bygger tillit, skaper muligheter, oppnår resultater og løfter andre. Godfot og samhandling er viktig i Oi!. Ulike egenskaper dyrkes - noen kan ha mange baller i lufta og lander dem godt, andre klarer bare noen baller i gangen. Noen ganger går baller i golvet, og kanskje skal de det. Aslaug lanserte også en annen teori som fikk oss til å senke skuldrene litt: "Vi driver ikke med hjernekirurgi - ingen dør hvis vi gjør en feil". Oi! er opptatt av å skape vinn-vinn med andre og lever av "å si ja". Men samtidig har de lært at de må slutte med det de taper penger på. De sporer tida og fører timeregnskap over det de gjør. Og akkurat det med å slutte med det en taper penger på noterte fylkesstyret seg veldig, så i diskusjonen om hvordan de skulle gripe an arbeidsplanen kom det spørsmålet opp flere ganger :-) Aslaug og gjengen på Oi! jobber for å få fram #oifølelsen, vi har #norgetrengerbonden.

Etter en intensiv dag inne, tok vi resten av ettermiddagen ute på befaringer og gårdsbesøk. Med fylkesstyret samla i Orkdal, var det naturlig at det var lagt inn en befaring på tomta til Norsk Kylling på Furumoen. Ingebrigt Bjørset prosjektleder fra Proinvenia, et av firmaene som er innleid av byggherren, orienterte om jordflyttingsarbeidet på området. Da vi var der var ca 50 dekar jord flyttet. Vinteren har vært kald og det har vært gunstig slik at jordflakene kunne flyttes og legges slik de lå. Vi fikk også se området på Vormstad hvor jorda er flyttet til. Her var grunnen sand nederst og elvestein øverst. For å få best mulig drenering er disse to lagene gravd om slik at steinene nå er nederst og sanda øverst. Dette skal gi et bedre B-sjikt enn det som var på Furumoen. Matjordlaget øverst er A-sjiktet. Grunnen under B-sjiktet er C-sjiktet. Alle sjiktene kan variere i tykkelse. Ved jordflytting skal både A- og B-sjiktet flyttes. Grunneier får en utvida rådgivningspakke fra Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag, som også er involvert i det faglige arbeidet med jordflyttinga sammen med NIBIO. Fylkesleder Kari Åker er imponert over at Norsk Kylling er villige til å gjøre denne jobben med jordflyttinga og tar kostnadene med det. Dette er en vinn-vinn-sitasjon for grunneier som tar imot jorda. Selvfølgelig er vi spente på hvordan det blir å gjøre arbeidet med å jevne utover jorda. Et arbeid organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, Jon Gisle Vikan, er veldig interessert i å følge videre.

Ettermiddagskaffen ble inntatt på Fannremsgården hos Jon Fredrik Skauge. Her ventet nykjerna smør, flatbrød, spekemat, bringbærsaft, kjelost fra både ku og kvige, kaffe og saupkak. Jon Fredrik har det minste melkebruket i kommunen og foredler all melka selv på gården. Han leverer kjøtt og melkeprodukter bl.a til Credo restaurant i Trondheim, og han formidler historiene rundt maten. Han er opptatt av å utnytte ressursene fullt ut. Så når det kjernes smør, får en "biproduktet" saup (kjernemelk). Saup brukes i flatbrød og denne dagen i nybakt saupkak etter "farmors oppskrift".  I tillegg driver Jon Fredrik med bunadssøm, lin, vev og formidling av tekstilhistorie. Og mange journalister ute i den store verden er interessert i gården, maten og det Jon Fredrik har å fortelle. Han er også litt "mot strømmen", for han valgte jorda framfor pengene da det var snakk om bygging på jorda. Det skal vi alle være glad for, slik den flotte gården med det koselige tunet framstår i dag med kjøkkenhage og kornåker rundt.

Skikkelig "smørdaill" ho Julie :-) Både Julie og Anna måtte flere ganger, også etter at vi hadde reist oss fra bordet, ha mer av smøret. Og det var ordenlig godt - helt nykjerna!

Etter en runde i fjøset på Fannremsgården, gikk turen til Oppigard Gjønnes og det største melkeproduksjonsfjøset i Orkdal akkurat nå. Her driver far og sønn Erling og Ole Martin Gjønnes. Fjøset sto innflyttingsklart i november. Fylkesstyret inntok galleriet, og la fort merke til kikkerten i glaskarmen. Kikkert er faktisk en nødvendighet for bl.a å sjekke øremerket hvis det f.eks er brunstaktivitet langt der nede i den andre enden av fjøset mens en står og observerer dyra fra kontoret/galleriet. Fylkesstyret og ansatte lot seg imponere over fjøset, men like så mye over at noen virkelig tør å gjøre en så stor investering som dette er.

Kari Åker var plutselig helt oppslukt i dataskjermen. Dette var kjente saker også for fylkeslederen, og hun tolket lett data for Ole Martin og Erling Gjønnes:-)

Fôrbrettet hos Oppigard Gjønnes. 24 rundballer på rad og rekke.

Fôrbrettet i kuavdeling på Fannremsgården. Her er det spannmelkanlegg og ettersom det straks var fjøstid var det like før mat kom på fôrbrettet:-)

Kjelost fra kvige. Hvem trenger middag når en har vært på ettermiddagskaffe på Fannremsgården?

Jord flyttet fra Furumoen til Vormstad. Siste rest flyttes i løpet av april.