Videre sier Kari Åker at det er et meget vanskelig forhandlingsutgangspunkt når regjeringen har en annen landbrukspolitikk enn Norges Bondelag. Våre virkemidler for å skape optimisme, vekst og utvikling er annerledes enn det regjeringen ønsker. Det var derfor viktig at vi i denne avtalen fikk på plass viktige virkemidler blant annet for å bedre markedssituasjonen for svin og lam, styrking av små og mellomstore bruk og styrking av velferdsordningene.

- Vi fikk også nullet ut en del av Staten sine forslag som ville virke negativt for disse brukerne, blant annet forslaget om høyere bunnfradrag. Dessverre så må vi også i år akseptere at vi ikke fullt ut oppnådde samme kronemessige inntektsutvikling som andre i samfunnet. Inntekstforskjell med andre grupper vil sannsynligvis øke også i 2019, avslutter fylkesleder og takker alle lokallagsledere og andre som har vært involvert i årets aksjonsberedskap.

Nå ønsker vi alle fortsatt god våronn, en fin 17. mai-feiring og ei god pinse.

Les mer om jordbruksavtalen her