Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Kravet i jordbruksforhandlingene gir verdiskaping i Trøndelag

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i trøndersk landbruk med gode og framtidsretta løsninger, sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker. Trøndersk Landbruk er bærebjelken for sysselsetting og verdiskaping i distrikts-Trøndelag. Over 6000 små og større gårder er bedrifter som gir grunnlag for over 18.000 sysselsatte og gir 30 milliarder kr i verdiskaping i hele verdikjeden

Kravet gir verdiskaping i Trøndelag

Bakgrunnstallene for årets jordbruksoppgjør viser inntektsnedgang og kostnadsvekst i næringa. Kravet dekker opp økte de kostnadene og bidrar til inntektsutvikling, og løfter de mindre brukene spesielt. Dette er tiltak som skal bidra til å bruke jorda, til bedre velferdsordninger og til investeringer tilpassa naturressursene.

Mette og fornøyde barn og politikere

Bondelagets vårkampanje rusler og går. Det gjennomføres gårdsbesøk, stekes pannekaker og i går serverte Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag lunsj på Fylkestinget i Trøndelag.

Kjør på - bondelaget er ikke noe hvilehjem

Kun en dag "hvile" etter årsmøtet, så var det nye fylkesstyret i gang med arbeidet for det kommende året. To-dagers styreseminar med styremøte ventet på Orkanger 15. og 16. mars.

Hydrotekniske anlegg og SMIL-midler

Da Trøndelag ble ett fylke 1. januar i år, var det mye som skulle samordnes. SMIL-midler og hydrotekniske anlegg, er et område der det har vært ulike prioriteringer i de to gammel-fylkene.

Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. – Alvorlig for framtida til norsk matproduksjon og et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, mener Bondelaget.

Bjørn skutt i Midtre-Gauldal

Vi fikk i går melding om at bjørn er skutt i Midtre-Gauldal. Vi tror at dette vil gi en beitesesong med mindre tap av husdyr enn fjorårets beitesesong i området, sier Frank Røym som er rovdyransvarlig i fylkesstyret til Sør-Trøndelag Bondelag.

Åpner for etterregistrering

Landbruksdirektoratet åpner for at foretak som ikke har ført opp dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd for 2017 nå kan etterregistrere disse opplysningene innen 25.4.2018 og få utbetalt tilskudd.

Det er jeg som eier jorda her!

5. mars gjennomførte Sør-Trøndelag Bondelag et arealkurs for lokallagsstyrene og andre interesserte medlemmer og grunneiere. Mange kom på kurs om høyaktuelle tema.

Agronomutdanning for voksne - ny modell

Skjetlein kompetansesenter og Skjetlein videregående skole starter til høsten med den nye voksenagronomen. Nedre aldersgrense er 25 år og påmeldingsfristen er 15. mai 2018, melder assisterende rektor Stefan Preisig.

Landbrukspolitisk møte på Ljosheim Samfunnshus Hegra 5. april kl. 10.00

Faglaga i Stjørdal inviterer til landbrukspolitisk møte med tema : Selvforsyning / matsikkerhet. Tema behandles både gjennom foredrag og debatt.

Stort engasjement for Malawi-prosjektet

Lørdag 17.februar reiste tre representanter fra Norges Bondelag, samt to representanter fra Norges Bygdeungdomslag, fra kalde Gardermoen og til varme Malawi for å besøke og få informasjon om Bondelagets samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Malawi, - «Bønder støtter Bønder». Lokallagsleder i Rissa Bondelag, Petter Harald Kimo, var en av dem.

Våre samarbeidspartnere