Matsikkerhet og selvforsyning blir mer og mer aktuelt, men synes ikke å få den oppmerksomhet temaet fortjener. Dette ønsker landbruksorganisasjonene å gjøre noe med, og faglag i Stjørdal inviterer derfor til politisk møte om dette temaet. Det blir innledninger ved landbruksforvaltningen, forskere og representater for matvarekjedene, og det blir debatt med politikkere og representanter for landbruksorganisasjonene.
Alle er hjertelig velkommen

Program