- Trøndelag står for ca 20% av matproduksjonen på landjorda i Norge, vi har alle produksjoner, fra fjord til fjell. Vi representere Trøndelags største næring. Vi har ei verdiskaping på 4 milliarder i primærleddet, sa fylkesleder Borgny Kjølstad Grande da hun ønsket velkommen til årsmøte.

Landbruket har hatt en stor omstilling og strukturendring, og fylkslederen stilte flere spørsmål i sin tale.

Borgny Kjølstad Grande ble gjenvalgt som fylkesleder.- Er det kanskje på tide å dra opp debatten om hvilken struktur vi skal ha? Må alle fornyinger og investeringer resultere i økt produksjon? I år kom det nye retningslinjer for Innovasjon Norge som sier at man ikke må ha produksjonsøkning for å få støtte. Jeg tror det er riktig, sa Grande til årsmøte.

Trøndelag har blitt ett fylke og dette har også konsekvenser for Bondelaget. Borgny Kjølstad Grande trakk fram, at prossesen har tatt mye tid og Bondelaget jobber med å finne sin plass og være på i prosessen.

Bondens helse var også et område fylkesleder var innom; - Jeg tenker mange ganger på hvor avhengig mange gårdsbruk er av at driveren faktisk holder seg frisk og at vi har et ansvar som enkeltmennesker, ved og ta vare på vår egen helse, både fysisk og mentalt. 

Fra Norges Bondelag sitt styre deltok Arnstein Røyneberg, bonde i fra Rogaland. Han er engasjert i måten Arnstein Røyneberg fra Norges Bondelag gjestet årsmøte.pelsdyrnæringa har blitt behandlet: - Dette er et angrep på hele landbruket, sa Røyneberg. Videre tok han opp dyrevelferd: - Vi skal stelle dyra våre godt og åpne våre dører og gårder. Et godt omdømme er svært viktig.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde var leid inn som ekstrn innleder.

- Vi er, om vi vil eller ikke, en del av verden. Vi bor i en bitte liten verden, der det langt borte kan treffe oss også, sa Sunde da han tok årsmøtedeltagerne med på ei reise rundt i verden. - Vi har gått fra en kald krig til en cyber krig, sa han.

Tidligere forsvarssjef, Harald Sunde, snakket om beredskap og matvaresikkerhet på årsmøte til Nord-Trøndelag Bondelag.Den tidligere forsvarssjefen trakk fram befolkningsveksten og behovet for mat framover. I 2045 har verden behov for mer enn dobbelt så mye mat som i dag. - Planeten vår blir tørrere og tørrere langs midjen, og her finner vi også konfliktene. Mat og vann kan føre til konflikt, sa Sunde.

- Vi trenger en konsekvensutredning. Vi må begynne å ta vare på matjorda vår. Matjorda blir bedre og bedre etter hvert som vi bruker den. Vi har nesten ikke matjord, sa Sunde foran et svært lydhørt årsmøte.

Årsmøte samlet 66 delegater og 14 gjester på Stiklestad 15. mars. Det var god stemning og stort engasjement.
Valg av nytt fylkesstyre gikk svært rolig for seg, da alle de fem faste styremedlemmene fortsetter. To vara gikk ut: Sven Ove Fosseng og Anette Liseter. Ny første vara er Ingunn Vinge (tidligere tredje vara), andre vara er Erlend Fiskum og tredje vara Tore Kaldahl. Borgny Kjølstad Grande ble gjenvalgt som leder og Audhild Slapgård ble gjenvalgt som nestleder.