Kari Åker fra Rissa stiller til gjenvalg som fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, og valgnemda ønsker at hun fortsetter. Kari Åker har vært fylkesleder i ett år. Arild Melås har vært leder i valgnemda, og de har jobbet jevnt og trutt og gjort intervjuer med sittende fylkesstyre.

Frank Røym fra Soknedal tar også gjenvalg til styret. Knut Johan Singstad fra Hemne er innstilt som nestleder. Eli Birgitte Singstad fra Agdenes er innstilt som nytt styremedlem. Halvor Braa fra Byneset er innstilt som ny 1. vara til styret.

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag holdes 13. mars på Quality Panorama Hotell. Det er god oppslutning/påmelding til årsmøtet. Årsmøtepapirene til Sør-Trøndelag Bondelag 2018 finner du her.

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag ønsker velkommen til årsmøtet.