Nyheter

Framtidas bønder på kurs!

I helga arrangerte Akershus Bondelag og Østfold Bondelag unge bønder kurs på Scandic Brennemoen med nesten 50 deltagere som enten er på vei inn i næringa, eller som allerede er bønder.

Klima var gjennomgangstema på årets årsmøte

Hovedtema under årsmøtet i Østfold Bondelag var klima og dets påvirkning på landbruket. Dette kom tydelig frem både i de politiske innledningene og gjennom innlegg i generaldebatten. Leder i Østfold Bondelag startet dagen med å ønske velkommen til alle deltakerne. Videre var det politiske innledninger ved Kåre Gunnar Fløystad fagsjef i miljøorganisasjonen Zero og ved Bjørn Gimming 1. nestleder i Norges Bondelag.

Vervepris til Erlend Skaarer fra Eidsberg

Østfold Bondelag delte i dag ut prisen for årets verver på sitt årsmøte. Prisen gikk til Erlend Skårer, leder i Eidsberg Bondelag, for å ha vervet flest medlemmer i Østfold i 2018. Han har sammen med styret i Eidsberg Bondelag, lagt ned en betydelig innsats i vervingen. Han vervet personlig 12 medlemmer.

Gjenvalg for Uvaag

På årsmøtet i Østfold Bondelag i dag ble Eidsberg-bonde Svend Arild Uvaag gjenvalgt som fylkesleder. Det ble også valgt nye styremedlemmer, og ny av året var Aase Maren Ø. Hesleskaug. Det venter mange spennende oppgaver for styret utover høsten.

Råde Bondelag årets lokallag 2018!

Prisen for årets lokallag deles hvert år ut til det lokallaget som har utpekt seg spesielt gjennom aktivitet og engasjement. Utdeling av prisen skjedde på årsmøtet i Østfold Bondelag, og årets vinner ble Råde Bondelag.

Innsatsprisen 2018 til Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold

Østfold Bondelag ønsker å tildele årets innsatspris til Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold for å vise takknemlighet for hvordan de håndterte den krisa Østfoldjordbruket blei utsatt for sommeren 2018.

Fylkesleder Uvaags tale til årsmøtet

Leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, holdt leders tale under årsmøtet i Østfold Bondelag torsdag 21. mars. Årsmøtet blei avholdt på Rakkestad kulturhus, med nær 60 årsmøtedelegater og 40 gjester. I sin tale var fylkeslederen innom temaer som den politiske situasjonen, jordbruksoppgjøret 2018, vekstsesongen 2018, arealbruken i Østfold, dyrevelferd, fylkeslagets prioriteringer i årets jordbruksoppgjør, gåseforvaltning, organisasjonskurs og veien videre framover.

Årsmøte 2019

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2019 avholdes i Festsalen i Rakkestad rådhus (Rådhusveien 8) torsdag 21. mars. Møtet settes kl. 09.00. Registrering, kaffe og rundstykker fra kl. 08.30.

Det må lønne seg å være klima- og miljøvennlig bonde

Dette skriver Østfold Bondelag i sitt høringsinnspill til årets jordbruksforhandlinger, og peker på at regionale miljøvirkemidler (RMP) må økes med 50 prosent i fylker med store utfordringer med avrenning til vassdrag og kyst. Dette for å gi bøndene en reell kompensasjon for avlingsnedgang, styrke tiltakene, og sikre vannkvaliteten.

Valgkomiteens innstilling er klar

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag foreligger, og Svend Arild Uvaag innstilt som leder.

Gi oss ditt svar

Østfold Bondelag ønsker din hjelp! Ønsker du og din familie å bidra til en økt satsing på produksjon av grønnsaker, potet, frukt og bær i Østfold? Da håper vi at du er snill og svarer på denne undersøkelsen.

Fra Stormøte korn 2019

Mange fant veien til Askim kulturhus, hvor de bl.a. fikk høre innlegg fra Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Krevede situasjon for gjenvinning av landbruksplast

Grønt Punkt Norge som driver returordningen har varslet at de må øke vederlaget for landbruksplast fra 1. april for å hindre at ordningen kollapser. Årsaken er i stor grad at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på returplast.

Bollestad kommer på Stormøte korn 2019!

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møter leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes på Stormøte korn i Askim kulturhus torsdag 7. mars.

Ideverksted 1. mars grønnsaker, frukt og bær

Østfold Bondelag er i samarbeid med Partnerskap for næringsutvikling i Østfold, og en rekke andre aktører nå i gang med et forprosjekt for å undersøke hvilke muligheter og begrensninger som i dag er tilstede for å øke verdiskaping innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær i Østfold. Har du ideer, er opptatt av innovasjon og teknologi, økt verdiskaping - og en genuin interesse for produksjon av grønnsaker, frukt og bær - er du hjertelig velkommen. Sjekk programmet her

Ung bonde eller bondespire?

Bondelagene i Akershus og Østfold ønsker unge bønder og bondespirer velkommen til en faglig og sosial kurshelg med landbruk og gårdsdrift i fokus.

Kurs i solenergi i landbruket

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Dette er et dybdekurs over to kvelder (20. og 27. mars), som lærer deg å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og gir kunnskap om dimensjonering, tekniske løsninger og kriterier for støtteordninger.

Villsvin til besvær

Over 75 bønder, jegere og andre interesserte møtte da Østfold Bondelag og Norsvin Østfold 12. februar arrangerte møte i Rakkestad om et relativt nytt og uønska medlem i den østfoldske faunaen, nemlig villsvinet. På møtet lærte tilhørerne en del om utbredelse, og ikke minst hvilken fare dette dyret kan utgjøre for tamgrisen, fordi den kan bære med seg en rekke sjukdommer vi ikke har i Norge.

Foreslår over 30 klimaløsninger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket, som et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for næringa. - Vi jobber for en avtale som vil gjøre norsk jordbruk enda mer klimavennlig enn i dag, og samtidig gi et godt grunnlag for matproduksjon i Østfold, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Vern matjorda framfor å forby nydyrking av myr!

Østfold Bondelag har uttalt seg om regjeringas forslag til å forby nydyrking av myr, og er sterkt kritisk til et absolutt forbud. Dette begrunnes gjennom et usikkert kunnskapsgrunnlag, og at eventuelt forbud mot nydyrking kun må gjelde myr som er djupere enn en meter. Østfold Bondelag mener at også annen omdisponering av myrarealer må forbys.

Engasjerte tillitsvalgte på organisasjonskurs

I løpet av de to siste ukene i januar har halvparten av våre lokale tillitsvalgte i Østfold blitt kurset i organisasjon, styrearbeid og landbrukspolitikk.

Støtter ikke et forbud mot hold av pelsdyr

- Vi mener at regjeringas forslag er et næringsforbud som står i grell kontrast til Granavoll-plattformens ordlyd om å gi bonden større næringsfrihet, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Åpent møte om villsvin

Norsvin Østfold og Østfold Bondelag inviterer til åpent møte på Bondestua i Rakkestad, tirsdag 12. februar kl. 20.00 . Her er fagpersoner invitert til å innlede om alt fra hvilken trussel villsvin kan utgjøre av smittefare på norsk tamgris, til hvordan vi som grunneiere bør organisere oss for å hindre utbredelse og begrense bestanden. Se programmet her

På jakt etter kurstilbud

Høsten og vinteren er ofte tiden for å oppdatere kunnskap. Gjennom lovverk og KSL stilles det noen kompetansekrav til bønder og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr aktuelle kurs over hele sitt område. De tilbyr alt fra autorisasjonskurs for gnagere, kurs i varme arbeidet og autorisasjonskurs plantevern.

Varsel om årsmøte Østfold Bondelag 2019

Årsmøtet i Østfold Bondelag vil i år finne sted i Festsalen i Rakkestad rådhus, torsdag 21. mars 2019. Møtet settes kl. 09.00. Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken til Østfold Bondelag senest 1 måned før årsmøtet (21. februar). Innkalling, saksliste og sakspapir vil bli sendt ut elektronisk senest 7. mars 2019.

KrF sikrer viktige deler av landbrukspolitikken

Olaug Bollestad (KrF) ble i dag presentert som landets nye Landbruks- og matminister. Jeg vil gratulere Bollestad med jobben som statsråd for Østfolds og Norges viktigste næring, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Nå er vi igang - ideverksted 1. mars (merk dato)

Østfold Bondelag er i samarbeid med en rekke andre aktører nå i gang med et forprosjekt for å undersøke hvilke muligheter og begrensninger som i dag er tilstede for å øke verdiskaping innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær i Østfold.

Stortingspolitikere møter Østfold Bondelag

Fredag 18. januar inviterte ledelsen i Østfold Bondelag til politiske drøftinger, denne gang på Grønt pakkeri Øst i Råde. Hovedtemaene denne gang var derfor muligheter for økt verdiskaping generelt og innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær spesielt. I tillegg til avlingskadeordningen, tørkesommeren, de kommende jordbruksforhandlingene, klima og viltforvaltning.

Kurs: Reiselivstilbud på gård

Fylkesmannen arrangerer en kursserie for bønder i Oslo og Viken som tilbyr, eller ønsker å tilby, aktiviteter og opplevelser innenfor reiseliv tilknyttet gårdens bygningsmasse og eiendom eller basert på gårdens ressurser.

Engasjerte lokallagstillitsvalgte

Stort oppmøte når lokale tillitsvalgte i Østfold Bondelag møttes i Marker Rådhus mandag kveld.

Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2019

Tilskuddordningen er ment å bidra til å forebygge skader på husdyr påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og begrense ulemper. Søknadsfrist for Østfold, Oslo og Akershus er 15. februar 2019. Les mer om ordningene her:

Grunneiere og gåsejegere må gå sammen!

Dette er konklusjonen etter at Kråkerøy Bondelag, fellesstyret for lokallagene i Fredrikstad og Hvaler og Østfold Bondelag arrangerte medlemsmøte om «gåseforvaltning i jordbruksområdene». Nær 50 grunneiere møtte på Bøndenes hus i Råde for å lære mer om gås, og hvordan man kan gå fram for å redusere bestandene.

Nok er nok

Omlag 10.000 gikk i rovdyrpolitisk fakkeltog gjennom Oslos gater, nærmere 500 av dem var Østfoldinger.

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak - oppdatert informasjon

Vi oppfordrer alle til å delta i fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak. Tirsdag 8. januar kl. 18.00 går fakkeltoget fra Youngstorget til Stortinget. - Vi mener at regjeringa må etterleve Stortingets bestandsmål for rovdyrbestandene, og ikke etablere Østfold som et ulvereservat. Bli med bussene som går inn til Oslo.

Gåseforvaltning i landbruksområder

Tirsdag 8. januar inviterer fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler, samt Østfold Bondelag til medlemsmøte om hva som skjer innen gåseforvaltninga internasjonalt, nasjonalt og i Østfold.

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

Alle oppfordres til å delta

Nå relanseres GodtBondevett.no

Dette er en nettside som blant annet omhandler vår sikkerhet og helse, og den byr nå på nye filmer og historier som oppfordrer til åpenhet og dialog om psykisk helse.

Kjære medlemmer, tillitsvalgte, kollegaer og venner!

2018 går mot slutten. Roen skal snart komme over oss. Det er julehøytid med samling blant slekt og venner. Hvert år kårer Språkteigen på NRK P2 årets ord. Ikke et nytt ord slik Språkrådet gjør, men et ord som virkelig har satt sitt preg på året som har gått. Ordet ble fôrkrise.

Inn på tunet kurs - fra godkjenning til markedstilgang

Dette kurset er for deg som har bestemt deg for å starte med Inn på tunet (IPT) på gården, og/eller ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Arrangører er Inn på Tunet Norge og Akershus i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving.

Vil føre til et ulvereservat i Østfold

Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, nekter å regulere ulvebestanden ned til det nivået som Stortinget har bestemt. - FrP, Høyre og Venstre etablerer i praksis et ulvereservat her i Østfold, noe som oppleves som et tillitsbrudd, sier Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag.

Forventninger til jordbruksforhandlingene 2019

Østfold Bondelag gir hvert år innspill til Østfold Fylkeskommune når de skal sende sine signaler og forventninger til de årlige jordbruksforhandlingene. - Vi er opptatt av at fylkeskommunen i sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2019 legger til grunn at det å øke jordbruksproduksjonen i Østfold er viktig for å bevare både matindustri og sysselsetting i fylket, understrekes i brevet.

Eidsberg Bondelag vervevinner

Eidsberg Bondelag ble best i årets vervekampanje. Solid innsats fra hele styret ble belønnet med 29 nye medlemmer, og en julemiddag sammen med Østfold Bondelag. -Vi appellerer til folk sin samvittighet, det er bakgrunnen for suksessen, sier lokallagsleder Erlend Skårer. Enten du er bonde, i familien eller jobber for en bonde er du avhengig av et sterkt bondelag som sloss for rettigheter til erstatningsordninger osv.

Forventer reell vilje til å regulere ulvebestanden

Østfold Bondelag er en del av Naturbruksalliansen som i et brev til statsministeren har krevd uttak av ulv innenfor ulvesona. "Nå forventer vi aktiv handling fra myndighetene", sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Fagkveld høstkorn - årets høstkornmester er kåret!

Årets høstkornmester ble laget Meitemarkens venner fra Fagskolen på Hvam. Les mer om dette og se plansjer fra fagmøtet i denne nettsaken.

Ingen anti - kanalisering for kjøttfe

Seniorrådgiver, Anders Huus, i Norges Bondelaget er uenig i at det er snakk om anti-kanalisering når ammekuproduksjonen vokser i kornområdene.

Omsetningsrådet tillater utkjøpsordning

Nødvendig grep for å få bukt med overproduksjon av svinekjøtt, mener Bondelaget.

Villsvin på grensen møter minister

I forbindelse med at klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøker Østfold i dag sendte Østfold Bondelag med et tydelig budskap om at villsvin er en uønsket art i norsk fauna. Vi forventer at han som ansvarlig statsråd sørger for fortgang i arbeidet med en handlingsplan og nødvendige forskrifter for å utøve bekjempelsen.

Hilsen fra bønder i Malawi

Ledermøtet fikk lørdag morgen storfint besøk. Indira Teo er kvinnebonde i Malawi fortalte om hvordan hun og hennes kollegaer møter klimautfordringene i praksis. Et innlegg som berørte, og ga mange gjenkjennende nikk fra bønder i salen.

Rekordstort ledermøte

Nærmere 140 lokale tillitsvalgte i Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag er nå sammen med gjester fra landbrukets organisasjoner samlet til ledermøte med politiske og organisatoriske drøftinger på Klækken Hotell.

Kurs: Solenergi i landbruket

Klimasmart Landbruk Østfold arrangerer i samarbeid med Norges Vel og Solenergiforeningen et tredagers kurs om solenergi i landbruket.Her lærer du å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og du får kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere