Dette er ulvesonen
Ulvesonen er et begrenset område i Norge der ulven skal få leve. Området ble vedtatt av Stortinget i 2004 og justert i 2016.
Det nasjonale målet er at det skal fødes fire-seks årlige valpekull av ulv innenfor dette området.

Ulvesonen har følgende avgrensning:
• Oslo: Hele fylket.
• Østfold: Hele fylket.
• Akershus: Hele den sydlige - og vestlig delen av fylket. Fra Fetsund er ulvesonen kun områdene øst for Glomma.
• Hedmark: Alt syd/øst for Glomma fra syd i fylket og til Strand i Nord-Elvdal. Grensen går gjennom Rendalen kommune til svenskegrensa.

Kilde: Miljødirektoratet

I dag ble det klart at regjeringen overprøver rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker inne i ulvesona, deriblant den såkalte Hobølflokken. Regjeringen tillater kun å ta ut en flokk, den såkalte Slettås - flokken i Hedmark.

- Med denne avgjørelsen gjør regjeringa og statsminister Erna Solberg deler av Norge om til et ulvereservat. Det er et tillitsbrudd, og viser at regjeringen ikke er til å stole på i rovviltpolitikken, sier Svend Arild Uvaag. 

- Vi som bor og lever i Østfold har allerede betalt en høy pris for måten ulven har blitt forvaltet på de siste årene. Dette var den store testen på om regjeringen var villige til å gjøre det Stortinget har bestemt, nemlig å gjøre en nødvendig regulering av ulvebestanden. Vi må i dag konstatere at det er de ikke, sier Uvaag.

I nyere tid har det ikke vært så mange ulv i norsk natur som det er i dag, likevel mener altså regjeringen at bestanden skal øke.

- Vi ligger allerede langt over det maksimale bestandsmålet som Stortinget satte for bare to år siden. Skal ulveforliket være verdt mer enn papiret det er skrevet på, og norsk rovdyrpolitikk beholde et snev av troverdighet, kan ikke denne beslutningen bli stående. Nå må partiene bak ulveforliket sørge for at det de har bestemt faktisk blir gjennomført, sier Uvaag.

Etter mange år med en belastende ulvestamme er bruken av utmarksbeite i vårt fylke i praksis avviklet. Bruk av innmarksbeite med stadig frykt for angrep er så belastende at mange gir seg, eller føler seg tvunget til å holde dyra i mindre innhegninger rundt gården. Bestanden av hjortevilt er kraftig redusert, frustrasjonen er stor og mange føler på en utrygghet.

- Historisk har det vært viktig å utnytte de næringsmuligheter som beite og skogressursene representerer i store deler av Østfold. Med en voksende ulvebestand inne i ulvesona, som hele Østfold er en del av, har dette blitt stadig vanskeligere.  Som følge av at ulvebestanden ikke blir skikkelig regulert har mange allerede mistet rettigheter til beite og jakt på egen eiendom, sier Uvaag.